Slovenija: Ministri Trija održali prvi sastanak

Slovenija: Ministri Trija održali prvi sastanak

Ministar spoljnih poslova Slovenije, dr. Anže Logar danas je u radnu posetu primio ministra spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Heiko Maasa, na Brdu kod Kranja. Tokom posete održan je prvi sastanak trojnog EU predsedništva Nemačke, Portugala i Slovenije. Portugalski ministar spoljnih poslova Augusto Santos Silva prisustvovao je sastanku putem video linka.

Glavna tema razgovora ministara spoljnih poslova Trija bio je početak nemačkog predsedavanja, koje će trajati od 1. jula 2020. do 31. decembra 2020. godine, i početak trojnog predsedavanja Savetom EU, koje će se završiti 31. decembra 2021. pod slovenačkom zastavom. Odobreni 18-mesečni program Trija utvrdio je glavne sektorske prioritete rada Nemačke, Portugala i Slovenije, koji odražavaju ciljeve Strateške agende EU i uključuju sve važne aspekte koji se odnose na pandemiju i oporavak nakon završetka borbe protiv Covid-19.

Koordinirani i ispunjeni 18-mjesečni program predstavljen je Savetu za opšte poslove 16. juna 2020. godine i potom je pismenom procedurom odobren. Saradnja Tria odvijala se u velikom partnerskom duhu.

Ministri spoljnih poslova trija takođe su razgovarali o organizaciji sastanaka u pandemiji. Saglasili su se da će se stalno koordinirati.

Ministri Trojke razmenili su i stavove o izazovima sa kojima će se EU suočiti tokom nemačkog predsedavanja: upravljanje krizama, višegodišnji finansijski okvir i instrument oporavka, budući odnosi sa Velikom Britanijom, migracijski pritisci, poštovanje vladavine zakona i veća bezbednost evropskog kontinenta.

Ministri su obratili posebnu pažnju na buduće izazove i pronalaženje rešenja koja će trebati prilagoditi pandemiji COVID-19. “To će biti nova stvarnost koju treba uzeti u obzir i prilagoditi dalju saradnju”, rekao je slovenski ministar spoljnih poslova Anže Logar.

Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas izrazio je nadu da će EU uspeti da izbegne drugi talas zaraze. Uveren je da su poslednjih meseci stekli veliko iskustvo, kako na nivou pojedinačnih zemalja tako i na nivou EU ali i da se međusobna koordinacija poboljšala.

Takođe je nagovestio da će se, ako bude potrebno, granice između zemalja ponovo zatvoriti ako se negde drastično pogorša epidemiološka slika. Istakao je da broj zaraženih može varirati između zemalja. “Ako je situacija u jednoj državi EU ili trećoj zemlji loša, treba preduzeti mere,” naglasio je Maas. /ibna