Slovenija, Nemačka i Portugal su sledeće “trojno predsedništvo”

Slovenija, Nemačka i Portugal su sledeće “trojno predsedništvo”

U periodu od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, Nemačka, Portugal i Slovenija formiraće takozvano trojno predsedavanje Savetom Evropske unije. Tri države članice EU su u 2007-08 formirale prvi “trio” u istoriji EU. Svako tročlano predsedavanje izrađuje zajednički nacrt programa za trio period u saradnji sa predsednikom Saveta, Komisijom i – u oblasti spoljnih odnosa EU – sa Visokim predstavnikom za spoljne poslove i bezbednosnu politiku („18-mesečni program Saveta”, ili ukratko “Trio program”).

Savet za opšte poslove je 16. juna 2020. godine održalo raspravu o javnoj politici o programu. Formalno usvajanje će se obaviti pismenom procedurom, a očekuje se da će to biti okončano do kraja sedmice. Već u prvoj nedelji juna, vlade Nemačke, Portugala i Slovenije odobrile su zajednički nacrt za Trio program.

Usvajanjem Trio programa završen je proces koordinacije između Nemačke, Portugala i Slovenije koji je trajao više od godinu dana. Trio program predstavlja zajedničku osnovu za blisku saradnju tri predsedništva i služi kao doprinos koherentnoj evropskoj agendi u narednih 18 meseci.

Michael Roth, njemački državni ministar za Evropu, rekao je da je 2007. godine osnovano prvo trojno predsedavanje EU-om.

“Danas, 2020. godine, usred krize sa koronavirusom, morali bismo ga izmisliti. Razvili smo zajednički program u narednih 18 meseci i trebaće nam dugačak udah za put koji je pred nama: zajedno moramo prevazići krizu uzrokovanu koronavirusom. Istovremeno ćemo raditi na socijalnijoj, održivoj i demokratskoj Evropi. Posebno u ovim kriznim vremenima Evropa mora da se drži svojih vrednosti i ojača vladavinu zakona u svim državama članicama EU. Takođe mora naći solidarni odgovor u oblasti migracija i nastaviti borbu protiv klimatskih promena. ”

„Izgradili smo pravi „Trio duh“. Trio program odražava našu zajedničku viziju o prioritetima Evropske unije u narednih 18 meseci. Obuhvata evropska rešenja za poboljšanje otpornosti naših ekonomija u vreme neviđene ekonomske krize u kojoj živimo zbog pandemije COVID-19. Program Trio posvećuje posebnu pažnju socijalnoj dimenziji krize i sprovođenju Evropskog stuba socijalnih prava. Cilj Socijalnog samita u maju 2021. godine je da dadne politički podsticaj tom cilju“, izjavila je Ana Paula Zacarias, portugalska državna sekretarka za evropska pitanja.

Gašper Dovžan, državni sekretar Slovenije u Ministarstvu spoljnih poslova, naglasio je da je „Slovenija presretna što je na putu da po drugi put održi predsedavanje EU, u dobrom društvu naših prijatelja, Nemačke i Portugala“.

“Da bismo vratili evropska društva i ekonomije u potpuno funkcionisanje, moraćemo da podstičemo održiv i uključiv rast, integrišući zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju. Takođe moramo poboljšati otpornost Evrope razvijanjem planova za rešavanje vanrednih situacija kao što su pandemije globalni sajber-napadi ili migracioni pritisci. Štaviše, Trio će voditi ambicioznu politiku susedstva prema istoku i jugu“, dodao je Dovžan.