Slovenija: Neto dobit kompanije Petrol više nego udvostručena a prodaja porasla za 20%

Slovenija: Neto dobit kompanije Petrol više nego udvostručena a prodaja porasla za 20%

U prvih šest meseci 2021. godine prilagođena bruto dobit slovenačke Petrol grupe iznosila je 258,1 milion evra, što je povećanje od 44% u odnosu na prošlu godinu. Kao rezultat uspešnog prilagođavanja prodaje tržišnim uslovima i efikasnog upravljanja troškovima, EBITDA se povećala za 59% u odnosu na isti period 2020. godine; iznosio je 102,1 milion evra, od čega se 55,4% odnosi na prodaju naftnih derivata, 18,5% na prodaju robe, 14,2% na prodaju ostalih energenata (prirodni gas, električna energija, TNG), a 11,9% na prodaju energetski i ekološki sistemi. Neto dobit iznosila je 49,4 miliona evra, što je 140% više u odnosu na prošlu godinu.

„U prvih šest meseci 2021. godine prilagođena bruto dobit, EBITDA i neto dobit bili su bolji čak i u poređenju sa rezultatima postignutim u periodu pre pandemije“, istakla je predsednica Uprave Petrola Nada Drobne Popović.

U prvih šest meseci 2021. godine Petrol grupa prodala je 1,3 miliona tona naftnih derivata, što je 13% manje u odnosu na prvu polovinu 2020. godine (uglavnom kao rezultat promenjenog režima uvoza u Italiji). Prodaja tečnog gasa iznosila je 66,3 hiljade tona, što je 13% manje u odnosu na prošlu godinu. Kao rezultat nižih temperatura tokom grejne sezone i povećane prodaje na stranim tržištima, prodaja prirodnog gasa porasla je za 58% na godišnjem nivou i iznosila je 19,5 TVh. Prodaja električne energije krajnjim kupcima povećana je uključivanjem E 3, d.o.o. u petrol grupu. U prvih šest meseci 2021. prihod od prodaje robe iznosio je 242,1 milion evra, što je povećanje od 6% u odnosu na isti period 2020. Krajem juna 2021. godine Petrol grupa je upravljala sa 500 benzinskih stanica, od čega 318 u Sloveniji, 110 u Hrvatskoj, 42 u Bosni i Hercegovini, 15 u Srbiji i 15 u Crnoj Gori.

„Nadzorni odbor Petrola dd, Ljubljana, smatra da je Uprava kompanije bila vrlo uspešna u upravljanju poslovanjem Grupe Petrol u trenutnoj situaciji na tržištu, o čemu svedoče dobri poslovni rezultati ostvareni u prvih šest meseci 2021. godine. u navedenom periodu, Petrol grupa je uspešno ostvarila svoje ciljeve za 2021. godinu ”, istakao je predsednik Nadzornog odbora Janez Žlak.