Slovenija: Objavljen izveštaj o radijaciji i nuklearnoj bezbednosti za 2020. godinu

Slovenija: Objavljen izveštaj o radijaciji i nuklearnoj bezbednosti za 2020. godinu

Uprava za nuklearnu bezbednost Slovenije objavila je na službenoj internet stranici izvod iz godišnjeg izveštaja „Radijacija i nuklearna bezbednost u Republici Sloveniji u 2020. godini“. U saopštenju se navodi da je o ovom dokumentu već raspravljala Narodna skupština Slovenije, na predlog Vlade.

Izveštaj rezimira sva dešavanja u vezi sa nuklearnom i radijacionom bezbednošću u 2020. godini.

Agencija ističe da je 2020. godinu obeležila epidemija Covid-19. Nuklearna elektrana Krško (NE Krško) i drugi prilagodili su svoj rad uslovima, čime su sprečili da epidemija ima štetne efekte na nuklearnu i radijacionu bezbednost. U okviru svojih aktivnosti, Slovenačka uprava za nuklearnu bezbednost (SNSA) takođe je pratila uticaj virusa Covid-19 na nuklearnu i radijacionu bezbednost i svoj rad prilagodila uslovima epidemijskog poslovanja uvek efikasno izvršavajući svoje administrativne i nadzorne zadatke.

Godine 2020. NE Krško (NEK) je radila bezbedno. NEK je prijavila šest događaja koji nisu uticali na stanovništvo ili životnu sredinu.

NEK je nastavila rad na trećoj fazi bezbednosnih poboljšanja iz Programa bezbednosne nadogradnje (SUP), poput izgradnje bunkerisane zgrade 2 (BB2), ugradnje dodatnih sistema za ubrizgavanje rashladnog sredstva i dugotrajnog hlađenja i nadogradnje tehničkog i operativnog centra za hitnu pomoć. Većina poboljšanja SUP-a završena je 2021.

Jedna od najvažnijih aktivnosti poslednjeg perioda SUP-a je izgradnja suvog skladišta istrošenog goriva. U decembru 2020. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja izdalo je građevinsku dozvolu za objekt za suho skladištenje istrošenog goriva na području NE Krško. Takođe je započeo proces licenciranja skladišta za suvo skladištenje prema zakonu koji uređuje nuklearnu bezbednost. Ovo je opsežan administrativni postupak, koji nije okončan 2020. Pripreme za izgradnju skladišta za suvo istrošeno gorivo počele su u martu 2021. godine, a transfer prvog dela istrošenih gorivnih elemenata u skladište za suvo skladište planiran je za početkom 2023.

Godine 2020. počele su pripreme za Treći periodični pregled bezbednosti (PSR). NE Krško je pripremila PSR program koji je odobrila SNSA krajem 2020. Treći PSR je pokrenut u februaru 2021. godine i trajaće do juna 2023. godine, kada će konačni izveštaj o pregledu bezbednosti zajedno sa Akcionim planom za poboljšanje biti dostavljen SNSA-i na pregled i odobrenje.

Međudržavna komisija za praćenje implementacije Međudržavnog sporazuma o suvlasništvu NE Krško usvojila je 2020. godine reviziju programa razgradnje NE Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog goriva iz NE Krško. Novo usvojeni programi su osnova za utvrđivanje doprinosa koje GEN Energija i Hrvatska elektroprivreda, kao vlasnici, moraju uplatiti svaki u svoj fond za finansiranje razgradnje i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog goriva. Vlada Republike Slovenije povećala je iznos doprinosa za slovenački fond i nametnula kompaniji GEN energija doo obavezu da od avgusta 2020. godine uplaćuje u Fond 4,8 eura za svaki MVh električne energije dobijene iz NE Krško.

Agencija za radioaktivni otpad (ARAO) nastavila je aktivnosti na izgradnji odlagališta niskog i srednjeg nivoa radioaktivnog otpada u Vrbini kod Krškog. Izvršena je javna prezentacija izveštaja o uticaju na životnu sredinu u Sloveniji i prekogranična procedura procjene uticaja na životnu sredinu, koja još nije završena do kraja godine. S obzirom na dinamiku aktivnosti i radnji uključenih tela, izazov da će se skladišta za takav otpad u NE Krško napuniti i da neće biti dostupnih odlagališta ostaje vrlo relevantan. Uprkos teškoj situaciji zbog epidemije Covid-19, ARAO je bez problema sproveo prikupljanje, transport i sigurno skladištenje institucionalnog radioaktivnog otpada.

Centralno skladište radioaktivnog otpada u Brinju (CSRAO) radilo je bez posebnih događaja.

Na deponiji hidrometalurške jalovine Boršt bivšeg rudnika uranijuma u ​​Žirovskom Vrhu problemi zbog klizišta stena nisu rešeni, pa se nastavlja potraga za rešenjima za zatvaranje deponije.

2020. godine planirano praćenje radioaktivnosti u životnoj sredini prošlo je bez problema. Na osnovu rezultata merenja utvrđeno je da je opterećenje stanovništva Slovenije zbog prisustva veštačkih radionuklida u životnoj sredini ispod svih zakonom utvrđenih granica i uporedivo je sa prethodnim godinama. Nadalje, operativni nadzor svih objekata izvršen je prema planiranim godišnjim programima, a aktivnosti ispuštanja radioaktivnih supstanci u životnu sredinu bile su ispod dozvoljenih graničnih vrednosti. Kao rezultat toga, opterećenje stanovništva bilo je manje od propisanog i zanemarivo u poređenju sa uvek prisutnim prirodnim poreklom.

U 2020. godini URSS je rešavala ukupno 13 slučajeva intervencije, od čega osam slučajeva na polju povećane doze u transportu otpadnog metala preko teritorije Slovenije.