Slovenija planira da izgradi novu vetroelektranu

Slovenija planira da izgradi novu vetroelektranu

Vlada Slovenije nedavno je odobrila izgradnju vetroelektrane nominalnog kapaciteta 21,6 megavata na planinskom grebenu u blizini granice s Hrvatskom.

Kako je evwind.es nedavno izvestio, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja u oktobru 2019. godine saopštilo je da radi na nacionalnim planovima zoniranja za osam vetroelektrana, dok elektroprivreda Dravske Elektrarne Maribor (DEM) saopštila je da planira uložiti 65 miliona evra u tri vetroelektrane – Ojstrica, Paški Kozjak i Rogatec.

Planirana izgradnja vetroelektrane Rogatec doprineće povećanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, u skladu sa energetskom politikom, Zakonom o energetici i Strategijom prostornog razvoja Slovenije, navodi se u saopštenju vlade.

Vlada je 8. jula donela odluku o primeni nacionalnog plana zoniranja za šest vetroelektrana na grebenu Maceljska Gora na području Rogateca.

Farmu će graditi Dravske Elektrarne Maribor, podružnica državne elektroenergetske grupe HSE. Vrsta proizvodnih jedinica tek treba utvrditi, ali investitor planira tehnološki napredne jedinice i u pogledu životne sredine i u pogledu efikasnosti.

Vlada kaže da će projekat doprineti povećanju proizvodnje iz obnovljivih izvora, samodovoljnosti snabdevanja električnom energijom i većoj diverzifikaciji i širenju izvora energije, što je sve u skladu sa principima energetske politike u zemlji, javili su mediji u Sloveniji.

Šest vetroturbina, svaka nominalne snage do 3,6 megavata ili kombinovane 21,6 MW, treba da se izgradi u slabo naseljenom severoistočnom delu opštine Rogatec, najmanje pola kilometra od najbližeg naselja.

Vetroelektrana bi mogla proizvesti 55 gigavat sati energije. Jedinice će biti povezane 20kilovoltnim kablovskim vodom do planirane trafostanice Rogatec, a odatle još dva kabla do transformatorske i distributivne stanice Rogaška Slatina.

Prema nacionalnom energetskom i klimatskom planu, Slovenija bi do 2030. trebala dobiti najmanje 27% svoje krajnje potrošnje energije iz obnovljivih izvora. Udio je u 2018. bio 21,1%.

Slovenija ima 12 lokacija različitih veličina za koje su merenja pokazala da su pogodne za vetroelektrane, ali u stvari rade samo dve vetroelektrane – jedinica od 2,3 megavata i 0,9 megavata, obe smeštene na jugozapadu.

U 2018. proizvodnja dve vetroelektrane bila je ekvivalentna samo 0,04% slovenačke potrošnje energije. Proizveli su šest gigavat sati električne energije.

Uprkos javnoj podršci zelenoj energiji u principu, protivljenje vetroelektranama od strane ekologa i inicijativa NIMBY bilo je veliko. Vredi napomenuti da NIMBY znači “Not In Mi BackYard” (Ne u mom dvorištu).