Slovenija planira izgradnju probne geotermalne elektrane

Slovenija planira izgradnju probne geotermalne elektrane

Dravske elektrarne Maribor (DEM), kompanija iz grupacije Holding Slovenske elektrarne, s ciljem jačanja pozicije najvećeg proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije u Sloveniji, zajedno sa partnerima Petrol, dd, Ljubljana i Nafta Lendava, doo planiraju da uspostaviti pilot geotermalnu elektranu u opštini Lendava. “Projekat će biti prva primena slovenačkog patenta i može predstavljati važnu prekretnicu za upotrebu geotermalne energije u napuštenim bušotinama za gas i naftu u Sloveniji i širom sveta”, rekao je DEM u saopštenju za štampu.

Zbog svoje pouzdanosti i postojanosti među obnovljivim izvorima energije, geotermalna energija ima ogroman potencijal, jer je za razliku od energije vetra i sunca neprestano dostupna svakog dana u godini. Ima mnogo prednosti u odnosu na tradicionalne izvore energije zasnovane na fosilnim gorivima; najveći je što je čist i bezbedan za životnu sredinu, jer ne proizvodi štetne emisije u životnu sredinu. Upotreba geotermalne energije može smanjiti upotrebu fosilnih goriva, što takođe smanjuje emisiju stakleničkih gasova. Druga prednost su dostupne rezerve geotermalne energije, koje su praktično neiscrpne. Geotermalne elektrane zauzimaju malo prostora, jer su izgrađene direktno na izvoru energije. Dodatna prednost je pouzdanost, jer proizvodnja ne zavisi od vremenskih uslova; električna energija se može proizvoditi u geotermalnoj elektrani 24 sata dnevno, svakog dana u godini. Geotermalna energija se može koristiti za grejanje i hlađenje ili za proizvodnju električne energije. Ovo drugo zahteva odgovarajuće izvore temperature, uključujući tektonski aktivne regione, gde se često nalaze napuštene rupe za bušenje gasa. U svetu ih je preko deset miliona, a u Sloveniji najmanje petnaest, što predstavlja potencijal za dobijanje električne energije iz geotermalnih izvora.

Imajući ovo na umu, projektni partneri pripremaju pilot projekat za proizvodnju električne energije sa geotermalnom gravitacionom toplotnom cevi u bunaru Pg-8 u Prekomurju. Svrha ovog istraživačko-primenjenog pilot-projekta je praktična primena i upotreba u svetu potpuno novog metoda proizvodnje električne energije sa geotermalnom gravitacionom toplotnom cevi, što je plod slovenačkog znanja (patent SI 23618 A).

Pilot projekat planiran je u naselju Čentiba u opštini Lendava. Odnosi se na postojeći, ali neproduktivni bunar Pg-8. Geotermalna gravitaciona toplotna cev stvara dovoljan toplotni tok za proizvodnju električne energije na dubinama većim od dva kilometra. Konstrukcija gravitacione toplotne cevi izvodi se na takav način da se eksploatacijom geotermalne toplote zemlje u bunaru rashladno sredstvo isparava, a nastale pare vode na površinu, gde se kondenzuju i vraćaju u bunar. Ovako proizvedena geotermalna toplota može se koristiti za grejanje i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Projektom je predviđena izgradnja male pilot elektrane sa geotermalnom gravitacionom toplotnom cevi u bunaru dubokom oko tri kilometra. U slučaju povoljnih rezultata pilot projekta, dizajnirani koncept može se koristiti i na drugim napuštenim bunarima kako u Sloveniji, tako i širom sveta. Stoga projekat predstavlja važnu prekretnicu za razvoj geotermalne energije i doprinos smanjenju zagađenja iz napuštenih bunara širom sveta.

Direktor Dravskih elektrana Maribor Andrej Tumpej naglašava da je pomenuti pilot projekat niša na globalnom nivou.

“Koncept korišćenja geotermalne energije na ovaj način je patentiran i ekskluzivna upotreba patenta data je Dravskim elektranama Maribor. Pilot projekat će biti prva primena ovog patenta, koji je u potpunosti plod slovenačkog znanja. Implementacija, koja za sve partnere predstavlja novi korak na putu razvoja i prelaska u nisko-karbonsko društvo, dodatna je vrednost kako za lokalnu zajednicu, tako i za celu Sloveniju “, zaključio je Tumpej