Slovenija: Porast direktnih stranih investicija u 2019. godini

Slovenija: Porast direktnih stranih investicija u 2019. godini

Direktne strane investicije u Sloveniju iznosile su na kraju 2019. godine 16 milijardi evra, što je porast od 4,9% u poređenju sa 2018. U međuvremenu su slovenačke strane direktne investicije porasle za 8,7%, na 6,6 milijardi evra, pokazuju podaci koje je u ponedeljak objavila Banka Slovenije.

Povećanju stranih direktnih investicija u Sloveniji prošle godine najviše su doprineli vlasnički kapital i reinvestirana dobit, dok se neto dug stranim investitorima smanjio, rekla je centralna banka.

Najveći udeo, 70%, priliva vlasničkog kapitala bio je u obliku preuzimanja i spajanja, praćen povećanjem kapitala (16%) i grinfild investicijama (10%). Među transakcijama u 2019. izdvajaju se veća preuzimanja u proizvodnom, finansijskom i osiguravajućem sektoru.

Austrija je prošle godine bila najveći strani investitor u Sloveniji, sa 24,7%. Uglavnom je investirala u proizvodnju, u trgovinu, održavanje i popravke motornih vozila.

Severnog suseda Slovenije pratili su Luksemburg (13%), najviše kroz ulaganja u finansije i osiguranje, Švajcarska (11%) sa ulaganjem u proizvodnju, Nemačka (8,5%) sa ulaganjem u proizvodnju i trgovinu motornim vozilima, održavanje i popravke i Italija (7,9%), uglavnom uz ulaganja u finansije i osiguranje.

Strani investitori zabeležili su u 2019. godine najveći profit do danas. Ukupno 1,4 milijarde evra, bile su osnova za rekordnih 0,9 milijardi evra isplate dividendi.

U međuvremenu, slovenačke SDI porasle su za 8,7% u 2019. godini, uglavnom zbog ulaganja u vlasnički kapital i reinvestirane dobiti (0,3 milijarde EUR).

Vlasnički kapital činio je 78,2% svih slovenačkih stranih direktnih stranih ulaganja – udeo u preduzećima bio je 71,5%, a u nekretninama 28,5%. Udeo dužničkih instrumenata u celokupnim SDI u inostranstvu na kraju 2019. godine iznosio je 21,8% ili 1,4 milijarde evra, što je za 7% više nego u 2018. godini.

Najveći udeo inostranih stranih direktnih investicija u Sloveniji pripao je Hrvatskoj (34,5%), gde su se posebno izdvojile investicije domaćinstava u promet, održavanje i popravke motornih vozila.

Na ovoj listi slede Srbija (14%), gde su se posebno izdvojila ulaganja u proizvodnju, Bosna i Hercegovina (8,1%), gde su finansije i osiguranje bili glavni investicioni sektori, Rusija (6,8%) sa proizvodnjom i Severna Makedonija (6,3%) sa finansijama i osiguranjem.

Kompanije u inostranstvu sa slovenačkim vlasništvom takođe su zabeležile rekordnu dobit, u iznosu od 0,3 milijarde EUR, što je rast od preko 75%. Isplate dividende porasle su za 4,2%.