Slovenija: Poslanici u EP pozdravili finansijski plan za Zapadni Balkan i ukazali na poštovanje vladavine zakona

Slovenija: Poslanici u EP pozdravili finansijski plan za Zapadni Balkan i ukazali na poštovanje vladavine zakona

Mnogi slovenački poslanici u Evropskom parlamentu pozdravili su ekonomski i investicioni plan za region, ali su, komentarišući izveštaj EU o napretku zapadnog Balkana i Turske na putu ka pristupanju EU, ukazali na značaj evropskih izgleda za zemlje u regionu i s tim povezano poštovanje vladavine prava.

U utorak je Evropska komisija objavila izveštaj rekavši da je u celom regionu verodostojan napredak na polju vladavine prava i dalje glavni izazov i da je to često povezano sa nedostatkom političke volje.

Komisija takođe ukazuje na nedovoljnu posvećenost principu nezavisnosti sudstva i da je najmanje napretka u poslednjih godinu dana postignuto u slobodi izražavanja i pluralizmu medija.

Takođe je predstavljen ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan koji predviđa do devet milijardi evra kao podršku regionu u periodu 2021-2027 i mogućnost podsticaja do 20 milijardi evra investicija.

Tanja Fajon (S&D / SD) rekla je da treba i dalje ulagati snažne napore u jačanje vladavine zakona, ekonomija, demokratskih institucija i javne uprave, slobode medija i borbe protiv korupcije u svim zemljama Zapadnog Balkana.

Pozdravila je ekonomski i investicioni plan, ali je rekla da zemlje kandidati treba da dobiju stroge uslove za oslobađanje grantova i garancija, poštujući vladavinu zakona i osnovna prava kao ključne kriterijume.

Milan Brglez (S&D / SD) izrazio je zadovoljstvo što je EU prepoznala potrebu da pomogne Zapadnom Balkanu u njegovom razvoju i izdvajanju razvojnih fondova. Međutim, zabrinut je jer nije jasno kakav će efekat imati ova sredstva.

Ljudmila Novak (EEP / NSi) rekla je da u principu podržava proces proširenja EU, dodajući da EU ne sme da priušti prihvatanje nove države članice koja nije u potpunosti poštovala evropski zakon i zajedničke demokratske vrednosti.

Irena Joveva i Klemen Grošelj (Renev / LMŠ) rekli su u zajedničkom odgovoru da izveštaj pokazuje ograničen napredak zemalja zapadnog Balkana sa izuzetkom Severne Makedonije i Albanije, dok Turska ozbiljno nazaduje.

Oni veruju da EU razume značaj i ulogu Zapadnog Balkana, što se ogleda u sredstvima namenjenim regionu, koji bi u međuvremenu trebalo da poboljšaju vladavinu zakona i sprovedu institucionalne reforme.

Franc Bogovič (EPP / SLS) rekao je da je krajnje vreme za ambiciozan investicioni plan za region, koji je “trenutno u izuzetno lošoj finansijskoj situaciji”, i da će taj plan pomoći u razvoju polja koja trenutno znatno zaostaju za EU.

„Mislim da je dobro što EU preuzima vidljiviju i odgovorniju ulogu na Zapadnom Balkanu, ne prepuštajući region interesima Turske, Rusije i Kine“, rekao je u Milan Zver (EPP / SDS) za agenciju STA.

Ocenio je da je sa aspekta obezbeđivanja mira, bezbednosti i ekonomskog rasta kako u EU, tako i na Zapadnom Balkanu, integracija ovog regiona jedan od najvažnijih zadataka spoljne politike EU.