Slovenija poziva Izrael da se “uzdrži od bilo kakvih jednostanih rešenja”

Slovenija poziva Izrael da se “uzdrži od bilo kakvih jednostanih rešenja”

Ministar spoljnih poslova Slovenije Anže Logar rekao je tokom “poslaničkog časa” u državnom Parlamentu u ponedeljak da Slovenija poziva Izrael da se “suzdrži od bilo kakvih jednostranih odluka koje bi dovele do aneksije bilo koje od okupiranih palestinskih teritorija jer bi kao takav, tom teritorijom vladao suprotno međunarodnom pravu”.

Poslanik Matej Tašner Vatovec iz opozicione levice izrazio zabrinutost zbog planova aneksije Izraela i američkog mirovnog predloga koji će podržati jednostrano aneksiju, na šta je Logar rekao da “Slovenija i dalje podržava sve napore za mirno rešenje spora i oživljavanje mirovnog procesa” koji treba da se zasniva na rešenju sa dve države.

„U vezi s tim, nekoliko puta smo pozvali na jačanje dijaloga EU sa ključnim akterima, Izraelom i Palestinom, kao i sa SAD-om i relevantnim arapskim zemljama koje imaju uticaj i moć u ovom delu sveta,” rekao je Logar. Takođe je istakao dijalog sa Rusijom i UN, koji su deo kvarteta.

“Slovenija ostaje posvećena rešenju s dve države. Mi i dalje podržavamo diplomatske aktivnosti i pozivamo da je izbegne jednostrano delovanje. Takođe, kao predstavnici i zagovornici vladavine zakona, pozivamo na poštovanje međunarodnog prava”, dodao je.

Prema Logaru, “jednostrana aneksija značila bi kršenje međunarodnog prava i pretnju globalnom poretku zasnovanom na unapred dogovorenim pravilima. Jednostrane aktivnosti ili jednostrana aneksija takođe bi imale negativan uticaj na bezbednost i stabilnost u regionu i šire”.

“Tako će Slovenija, takođe u kontekstu EU, nastaviti sa pozivima protiv ovih planova koji postaju stvarnost,” rekao je ministar, naglasivši da je takvo stajalište zauzeo i na sastanku ministara spoljnih poslova EU 15. maja.

Istakao je da je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Josep Borrell u posebnoj izjavi naglasio da EU i njene zemlje članice neće priznati nikakve promene na granicama iz 1967. godine, ukoliko one nisu dogovorene između Izraelaca i Palestinaca.

“Dvodržavno rešenje s Jeruzalemom kao glavnim gradom obe države jedini je način za obezbeđenje održivog mira i stabilnosti u regiji”, rekao je Logar.