Slovenija: Prosečna bruto zarada u maju 1.892 evra

Slovenija: Prosečna bruto zarada u maju 1.892 evra

Prosečna bruto zarada u maju u Sloveniji iznosila je 1.882,31 evra, što je za 2,3% manje u odnosu na april, a realno za 3,2%. Prosečna neto plata iznosila je 1.244,44 evra, što je pad za 1,7% i 2,6% u aprilu, pokazuju podaci koje je u sredu objavio Zavod za statistiku Slovenije.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, prosečna bruto zarada je porasla, nominalno za 9,5%, a realno za 10,8%. Povećanje je u velikoj meri rezultat privremenih stimulativnih mera vezanih za epidemiju Covid-19, koje su također primenjene u aprilu.

U poređenju sa aprilom, prosečna bruto zarada u maju smanjena je u oba sektora, u privatnom sektoru za 2,5%, a u javnom sektoru za 2,2%. U institucionalnom sektoru opšte države smanjili su se za 1,9%.

Najveća prosečna bruto zarada za maj isplaćena je u snabdevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (2.589,33 EUR).

U poređenju sa bruto primanjima za april, prosečna bruto zarada za maj najviše je porasla u javnoj administraciji i odbrani, obaveznom socijalnom osiguranju (za 7,0%) i najviše se smanjila u uslugama smeštaja i prehrambenih usluga (za 8,0%).

Ako bi se prosečna bruto zarada za maj izračunala prema broju zaposlenih na osnovu plaćenog sata, a ne na osnovu broja zaposlenih osoba, bila bi veća od bruto zarade za april u javnoj administraciji i odbrani, obaveznom socijalnom osiguranju za 4,8% i u uslugama smeštaja i ishrane za 1,0%.