Slovenija se otvara za EU turiste

Slovenija se otvara za EU turiste

Vlada Slovenije dopunila je listu izuzetaka od obaveznog za državljane EU i šengenske zone koja omogućavaju državljanima iz cele EU da uđu u zemlju kao turisti, pod uslovom da imaju potvrdu o rezervaciji. Isto važi za vlasnike nekretnina u Sloveniji.

Novi režim stupio je na snagu nakon što je Vlada kasno u ponedeljak usvojila novu uredbu kojom se uređuje režim prelaska granice ne samo sa susednim državama, već i na aerodromima i lukama.

Prema najnovijim pravilima, državljani EU i šengenske zone moraju po dolasku otići u 14-dnevni karantin, osim ako se ne kvalifikuju za sadašnjih 17 izuzeća.

Većina pravila o izuzeću se tiču putovanja u poslovne svrhe. Sada su uključeni i turisti sa potvrdom rezervacije i osobe koje poseduju nekretnine, čamce ili avione u Sloveniji (zajedno sa članovima porodice), dnevne prekogranične prevoze, međunarodne prevoznike i osobe angažovane za pružanje hitnih usluga (u energetici, zdravstvenoj zaštiti, prevoz i komunalne usluge).

Neka od izuzeća su u obrazovne ili zdravstvene svrhe. U ovu kategoriju spadaju osobe koje prelaze da bi dobile zdravstvene usluge, one koje obavljaju humanitarni prevoz, studenti koji ulaze u Sloveniju ili EU u obrazovne svrhe, te istraživači i nastavnici iz EU koji rade u Sloveniji, a koji mogu na taj način ući bez karantina.

Diplomati, oni koji prisustvuju sahrani rođaka, oni koji imaju blisku rodbinu ili supružnike u Sloveniji, kao i osobe koje uđu na jedan dan da održavaju kontakt sa bliskim rođacima, takođe su oslobođeni karantina. Postoji posebno izuzeće za poljoprivrednike koji poseduju imovinu sa obe strane bilo koje od slovenskih granica.

Izuzeća su svojevrsna mera premošćavanja stuacije dok zemlje EU postepeno ponovo otvaraju granice u skladu sa bilateralnim ili multilateralnim sporazumima umjesto EU sporazuma, koji se do sada pokazao nedostižnim.

Slovenija je do sada potpisala takav sporazum s Hrvatskom, što znači da je njenim državljanima dozvoljeno da uđu bez ograničenja.

Državljani trećih zemalja (osim ako su rezidenti Slovenije) moraju proći 14-dnevni karantin, ali i ovde postoje izuzeća koja se odnose na prevoznike, diplomate, one koji prisustvuju sahrani rođaka, lica koja vrše hitne komercijalne usluge i osobe u tranzitu koje istog dana ulaze i izlaze iz Slovenije.