Slovenija se pridružuje “Zelenom ugovoru”

Slovenija se pridružuje “Zelenom ugovoru”

Slovenija se pridružuje zajedničkoj inicijativi 16 zemalja EU za “ozelenjavanjem” ekonomije nakon pandemije koronavirusa. Evropski Zeleni ugovor je u središtu ili među najvažnijim aspektima oporavka evropske privrede.

Najava Zelenog ugovora, koju je Evropska komisija nazvala centralnom razvojnom strategijom ili planom EU, identifikovan je način na koje će se EU približiti rastu i konkurentnosti same EU i nacionalnih ekonomija.

Nakon početka pandemije i shvatanja potrebe da se reše njene posledice za ponovno uspostavljanje evropske ekonomije, Zeleni ugovor mora biti važan aspekt u planiranju oporavka evropske ekonomije i deo Plana oporavka. Održive investicije za pokretanje preduzeća, cirkularnu ekonomiju i digitalizaciju igraće važnu ulogu u tome. Stoga je potrebno dati podsticaj održivim ulaganjima koja će doprineti konkurentnosti ekonomije, kako na nivou EU, tako i na globalnom nivou, istovremeno smanjujući emisiju gasova i baviti se uticajem klimatskih promena.

“Države članice EU više nego ikad moraju težiti solidarnosti i saradnji, kako u pronalaženju izlaza iz pandemije tako i u oporavku ekonomije, kao i u traženju sinergija i mostova vezanih za životnu sredinu, održivi razvoj i klimatske promene. Evropski plan oporavka je, dakle, dobra prilika za integraciju održivih mera Zelenog ugovora za stvaranje radnih mesta, ponovno pokretanje ekonomije EU i održivog razvoja na najisplativiji mogući način. Između ostalog, cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine, koji su prošle godine usvojili šefovi država i vlada, mora ostati dugoročni vodič ako želimo pružiti predvidivo i stabilno okruženje za planiranje investicija i oporavak naše ekonomije,” navodi se u saopštenju za javnost Vlade Slovenije.

Inicijativu su podržale Austrija, Slovačka, Danska, Finska, Italija, Nemačka, Francuska, Letonija, Luksemburg, Holandija, Portugal, Španija, Švedska, Grčka, Irska i Malta.