Slovenija: Skupština usvojila predlog novih ekonomskih mera za ublžavanje efekata pandemije

Slovenija: Skupština usvojila predlog novih ekonomskih mera za ublžavanje efekata pandemije

Narodna skupština Slovenije usvojila je na 49. vanrednom zasedanju Predlog zakona o interventnim merama za ublažavanje posledica drugog talasa epidemije COVID-19 ili takozvani # PKP6, koji predviđa privremene mere za ublažavanje i otklanjanje posledica COVID-19. Predlogje usvojen sa 51 glasom za i glasova 11 protiv.

Predlog donosi značajno povećanje kazni za pojedince koji ne poštuju zabrane i ograničenja okupljanja ljudi na javnim mestima tokom epidemije. Za takvo delo pojedinac može biti kažnjen novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 EUR. Pojedinac koji javno poziva na kršenje propisa ili naredbi kojima je nadležni organ zabranio ili ograničio okupljanje ljudi na javnim mestima kako bi ograničio širenje zarazne bolesti, ili bi, suprotno pravilima, organizovao okupljanje ljudi na javnim mestima, može se kazniti između 1.500 i 15.000 evra.

Ipak, glavni cilj Zakona je ublažavanje i uklanjanje posledica i uticaja zarazne bolesti COVID-19 na ekonomiju, rad i radne odnose, socijalnu zaštitu i zdravstvenu zaštitu.

# PKP6 produžava delimičnu meru subvencije za smanjenje rada sa punim radnim vremenom do 30. juna 2021. godine, što je krajnji datum do kojeg poslodavac može zaposleniku da naredi rad sa skraćenim radnim vremenom uprkos ugovoru o radu sa punim radnim vremenom. Predlog takođe proširuje mogućnost privremenog otpuštanja pojedinog zaposlenog do 31. januara 2021. godine, pri čemu poslodavac mora da podnese zahtev za naknadu isplaćenih naknada najkasnije do 15. januara 2021. godine. Period za ostvarivanje naknada za odloženo plaćanje obaveza po postojećem ugovori o zajmu, kao i novo odobreni zajmovi tokom važenja # PKP6, se produžavaju.

Sa # PKP6 zahteva se i naknada fiksnih troškova. Pravo na refundaciju imati svi oni čiji će promet u poslednjem kvartalu 2020. godine pasti za najmanje 30 odsto u odnosu na isti period 2019. godine.

Mere imaju za cilj zadržavanje kompanija na tržištu i njihovo ponovno aktiviranje poslovanja što je pre moguće nakon završetka krize.

“Zakon pruža pomoć privredi i poboljšava položaj šireg kruga korisnika, uključujući i oblast socijalne zaštite. Roditelji imaju pravo da ne uplaćuju boravak u javnim i privatnim vrtićima od 26. oktobra 2020. nadalje, ako dete ne pohađa vrtić, a studenti neće morati da plaćaju smeštaj u studentskim domovima ako su zatvoreni zbog epidemije. Vlada će tokom učenja na daljinu finansirati topli obrok za učenike i studente iz socijalno ugroženih porodica do trećeg razreda poreza na dohodak,” navodi se u saopštenju Vlade Slovenije.