Slovenija: Transparency International Slovenija traži bolju zaštitu zviždača

Slovenija: Transparency International Slovenija traži bolju zaštitu zviždača

Povodom Svetskog dana zviždača, Transparency International Slovenija ističe društveni značaj pojedinaca koji prijavljuju sumnju u nepravilnosti u javnom interesu, a koje primećuju u svom radu u javnim institucijama ili privatnim kompanijama. Ove osobe su ključne za otkrivanje korupcije, odliv javnog novca, spašavanje života i životne sredine. Javna upozorenja ovih ljudi na negativne pojave spasila su bezbroj života i milijarde evra. Međutim, zbog tih upozorenja, ovi hrabri pojedinci su često meta odmazde, takođe i u Sloveniji.

„Ovi napadi mogu biti usmereni na profesionalni ugled zviždača, oni mogu biti legalni napadi. Još je više zabrinjavajuće ako su usmereni protiv porodica zviždača, protiv njihove imovine ili čak protiv mentalnog ili fizičkog zdravlja. Oni koji se svete zviždačima često ostanu nekažnjeni jer nemamo odgovarajuće mere da zaštitimo zviždače od odmazde. Ako želimo efikasniju prevenciju, otkrivanje korupcije i funkcionisanje demokratije, moramo da zaštitimo te ljude,” rekla je dr Alma Sedlar, predsednik Transparency International Slovenija.

TI Slovenija podseća da je 2019. godina u mnogo čemu bila prekretnica u zaštiti zviždača. Usvojena je EU direktiva o zaštiti zviždača, koju države članice moraju da prenesu u nacionalno zakonodavstvo do decembra 2021. Pored toga, samit G20 u Osaki prošle godine je podržao spisak principa za efikasnu zaštitu osoba koje prijavljuju prekršaje.

“Kada je Direktiva usvojena, izrazili smo mišljenje da je Slovenija mora primeniti ambicioznim, progresivnim zakonom. Aktuelni ministar je već raspravljao o ovoj temi tokom saslušanja pre njenog imenovanja, što je dobar znak, ali moraće biti nadograđen konkretnim predlozima. Želimo da Slovenija bude primer u ovoj oblasti, kao što je to nekada bila,” rekla je dr Alma Sedlar.

Prenošenje direktive biće jedan od ključnih koraka za efikasan okvir za prevenciju korupcije u Sloveniji. Izmena zakona o integritetu i sprečavanju korupcije, o kojoj će raspravljati Odbor za pravdu Narodne skupštine, takođe će biti od suštinske važnosti za ovaj okvir. TI Slovenija ponavlja važnost predloženih rešenja koja će omogućiti Komisiji za sprečavanje korupcije da efikasnije deluje i poziva poslanike da usvoje predloženi amandman. TI Slovenija će pažljivo pratiti raspravu i raspravu u Narodnoj skupštini.

TI Slovenija je obavestio članove Odbora za pravdu o svojim stavovima o amandmanu.