Slovenija: U aprilu 2021. godine prvi posao pronašlo oko 2.200 ljudi

Slovenija: U aprilu 2021. godine prvi posao pronašlo oko 2.200 ljudi

U poređenju sa martom 2021. godine, u aprilu 2021. godine broj zaposlenih se povećao na nešto više od 893.300. U aprilu 2021. godine oko 17.200 zaposlenih lica su novozaposleni.

U aprilu 2021. godine, u odnosu na mart 2021. godine, broj zaposlenih se povećao za oko 2.300 ili za 0,3% (na nešto više od 893.300), a u poređenju sa aprilom 2020. za 0,9%. U poređenju sa martom 2021. godine, u aprilu 2021. godine povećao se broj zaposlenih i samozaposlenih lica (prva za 0,3% na oko 798 300, druga za 0,2% na oko 95 100). U poređenju sa aprilom 2020. godine, povećao se i broj oba (prvog za 0,8%, a drugog za 1,2%).

Kako je saopštila Agencija za ststistiku Slovenije, u aprilu 2021. godine oko 17.200 zaposlenih lica bilo je novozaposlenih (ili oko 2.600 manje nego u martu 2021. godine), od kojih je oko 2.200 (61,1% muškaraca i 38,9% žena) bilo zaposleno prvi put, što znači da im je ovo bilo prvo formalno zaposlenje na tržištu rada u Sloveniji.

U aprilu 2021. godine, u poređenju sa martom 2021. godine, broj zaposlenih je porastao za oba pola; tj. broj zaposlenih žena nešto više (za 0,3% na nešto više od 402 500) od broja zaposlenih muškaraca (za 0,2% na oko 490 800), u oba slučaja uglavnom u proizvodnji, nakon čega slede aktivnosti smeštaja i usluživanja hrane. Na godišnjem nivou, broj u obe kategorije porastao je još osetnije (zaposlenih žena za 1,1% i zaposlenih muškaraca za 0,7%).

U poređenju sa martom 2021. godine, u aprilu 2021. godine broj zaposlenih se smanjio za šest, a povećao za četrnaest delatnosti. Najviše se smanjio u administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima (za 0,2% na oko 33.700), a najviše se povećao u prerađivačkoj industriji (za 0.5% na oko 204.800) i u uslužnim delatnostima smeštaja i prehrane (za 2,2% na oko 32.600).

U aprilu 2021. godine, broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji se na mesečnom nivou najviše povećavao u proizvodnji prerađenih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme (za 0,7% na više od 33.400), od kojih su 81,4% bili muškarci u radnom odnosu i 18,6% bile su zaposlene žene. Među zaposlenima u aprilu 2021. godine, u proizvodnji metalnih proizvoda, osim mašina i opreme, 94,4% su bila zaposlena lica, od kojih je oko 24.600 imalo ugovor o radu na neodređeno vreme, a oko 7.000 ugovor o radu na određeno vreme.