Slovenija: U avgustu 2020. manje zaposlenih u odnosu na prethodni mesec

Slovenija: U avgustu 2020. manje zaposlenih u odnosu na prethodni mesec

U poređenju sa julom 2020. godine, u avgustu 2020. godine broj zaposlenih u Sloveniji se smanjio za 0,1%, na oko 882.100, saopštila je Slovenačka statistička agencija.

Broj zaposlenih opao je za 0,1%, a samozaposlenih se povećao za 0,1%. Broj zaposlenih u građevinarstvu najviše je rastao u starosnoj grupi 60–64 godine.

“U avgustu 2020. godine broj zaposlenih u odnosu na jul 2020. smanjen je za 0,1% (na oko 882.100), a u poređenju sa avgustom 2019. za 1,2%. U poređenju sa julom 2020. godine, u avgustu 2020. godine broj zaposlenih je smanjen za 0,1% (na oko 788 100), dok se broj samozaposlenih povećao za 0,1% (na oko 94 100). U poređenju sa avgustom 2019. godine, broj zaposlenih smanjio se za 1,7%, što je izraženije među onima koji su u zaposlenima od strane fizičkih lica (za 6,3%, na oko 49.900), dok se broj samozaposlenih povećao za 3,1% “, navodi se u saopštenju za javnost.

U avgustu 2020. godine, u poređenju sa julom 2020. godine, broj zaposlenih žena se povećao (za 0,1%, na više od 397 800), dok se broj zaposlenih muškaraca smanjio (za 0,2%, na oko 484 300). U poređenju sa avgustom 2019. godine, broj zaposlenih muškaraca smanjio se više od broja zaposlenih žena (prva kategorija za 1,6%, druga za 0,7%).

U avgustu 2020. godine, na mesečnom nivou, broj zaposlenih se smanjio u devet, a povećao u tri statistička regiona (po zaposlenosti). Broj zaposlenih najviše se smanjio u Podravskoj statističkoj regiji (za 0,4%, na oko 121.700), najviše u građevinarstvu (za 3,9%), a najviše je porastao u Savinjskoj statističkoj regiji (za 0,2%, na oko 104.000), najviše u administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima (za 5,9%).

“Na nivou Slovenije, u avgustu 2020. godine u odnosu na jul 2020. godine, broj zaposlenih se smanjio u dvanaest, a povećao u osam delatnosti. Broj zaposlenih najviše se smanjio u građevinarstvu (za 0,9%, na oko 64.800 ), posebno u starosnoj grupi 30–34 godine; najviše se povećao u starosnoj grupi 60–64 godine (za 0,8%, na više od 2.400). S druge strane, broj zaposlenih je najviše porastao u zdravstvenom sektoru i aktivnosti socijalnog rada (za 0,4%, na više od 67.300), posebno u starosnoj grupi 45–49; najviše se smanjila u starosnoj grupi 50–54 “, rekla je Agencija.

U prvih osam meseci 2020. godine u proseku je za 0,3% manje zaposlenih nego u istom periodu prošle godine

U prvih osam meseci 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, broj zaposlenih u proseku se smanjio za 0,3% (u proseku na nešto više od 888 500), a broj zaposlenih za 0,6% (na u proseku na oko 794.500), dok se broj samozaposlenih povećao za 2,0% (u proseku na oko 94.100). Broj zaposlenih muškaraca smanjio se u proseku više od broja zaposlenih žena.