Slovenija: Vakcina će biti besplatna za sve

Slovenija: Vakcina će biti besplatna za sve

Ministarstvo zdravlja Slovenije otkrilo je neke detalje o planu vakcinacije Covid-19 za Sloveniju, prema kojem će vakcinacija biti besplatna i dostupna svim stanovnicima.

Vlada je saopštila da je strategija vakcinacije protiv Covid-19 pripremljena s ciljem da “vakcinacija bude dostupna svakom stanovniku Slovenije, bez obzira na zdravstveno osiguranje”. Strategija takođe uključuje finansijsku strukturu, sredstva za kupovinu vakcina i sprovođenje vakcinacije koja će biti obezbeđena u budžetu Republike Slovenije. Među najvažnijim temama strategije su distribucija, skladištenje i logistika vakcina Covid-19 i distribucija samih vakcina, od organizacije vakcinacije do same primene vakcinacije.

Očekuje se da će vakcine za oko 50.000 stanovnika biti dostupne u prvoj fazi.

Doroteja Novak Gosarič iz Ministarstva zdravlja rekla je da će prema planu koji je izradila vlada stanovnici i zaposleni u domovima za negu i zdravstveni radnici biti prvi koji će se vakcinisati.

Plan se izrađuje na isti način kao i u drugim državama članicama EU, jer bi vakcinacija trebalo da bude organizovana na način da bude dostupan svima.

Vakcinacija bi u početku bila centralizovana, sa planiranim 20 centara za vakcinaciju u fazi kada će biti dostupna ograničena količina vakcina.

Centri bi bili smešteni u bolnicama, a kasnije, pred kraj prve faze vakcinacije, kada se očekuje da postanu dostupne vakcine koje ne treba čuvati na vrlo niskoj temperaturi, vakcinacija bi se takođe obavljala u glavnim regionalnim zdravstvenim centrima.

U drugoj fazi, centralizovani pristup bi se kombinovao sa vakcinacijom na primarnom nivou. U trećoj fazi vakcinaciju bi vršili imenovani lekari, a u određenim slučajevima i mobilne jedinice iz centara za vakcinaciju.

Spiskovi ljudi koji su vakcinisani neće se praviti zbog propisa o zaštiti ličnih podataka. Pored zaposlenih u domovima za negu i zdravstvenih radnika u prvoj liniji, prva serija biće dostupna i širem zdravstvenom sektoru.

„Na osnovu odgovora videćemo kako će se vakcine dalje distribuirati“, rekla je Novak Gosarič, dodajući da su od domova za negu i drugih institucija već traženi podaci o broju ljudi koji će se vakcinisati.

Prva vakcina za koju se očekuje da će dobiti sva odobrenja je ona koju su razvili Pfizer i BioNTech, a koja se očekuje da će biti dostupna krajem decembra, ili verovatnije u prvoj polovini januara, rekla je ona.

Očekuje se da će u januaru biti dostupne vakcine najmanje dva proizvođača, što znači da bi se dostupna količina neprestano povećavala.