Slovenija: Više domaćih, manje prekograničnih putovanja

Slovenija: Više domaćih, manje prekograničnih putovanja

U 3. kvartalu 2020. gotovo polovina stanovnika Slovenije starih 15 ili više godina otputovala je na najmanje jedno privatno putovanje. Više od polovine svih privatnih putovanja obavljeno je u Sloveniji. Kao i u prethodnom kvartalu, epidemija COVID-19 bila je glavni razlog koji je većinu slovenačkih stanovnika odvraćao od putovanja, kaže Agencija za statistiku Slovenije.

U letnjim mesecima, u julu, avgustu i septembru, 47% rezidentnog stanovništva starog 15 godina ili više otišlo je na najmanje jedno privatno putovanje, 5 procentnih poena manje nego u 3. kvartalu 2019. godine.Tokom ovog perioda, oko 1,339.000 privatnih obavljenih putovanja, za četvrtinu manje nego u istom periodu 2019. godine.

Prema podacima Agencije, u poslednjoj deceniji privatna putovanja u Sloveniji činila su oko trećinu svih privatnih putovanja ostvarenih u 3. kvartalu godine. U 3. kvartalu 2020. godine udeo svih privatnih putovanja u Sloveniji bio je više od polovine (52%), najveći od kada je Agencija počela da prikuplja podatke. Broj privatnih putovanja u Sloveniji (oko 700.000) bio je za gotovo trećinu veći nego u 3. kvartalu 2019. godine, dok je broj privatnih putovanja u inostranstvo (oko 640.000) gotovo prepolovljen. Tokom privatnih putovanja u Sloveniji većina turista boravila je u iznajmljenim smeštajnim objektima, najčešće u hotelima i sličnim objektima, gde je obavljeno i nešto više od 300.000 svih privatnih putovanja u Sloveniji, a što je oko tri puta više nego u istom periodu 2019. godine.

U 3. kvartalu 2020. godine oko 950.000 ili 53% slovenačkih stanovnika starih 15 godina ili više nije otišlo ni na jedno privatno putovanje. Većina onih (27%) koji nisu otišli ​​naveli su epidemiju COVID-19 kao glavni razlog. Četvrtina (24%) nije otišla iz zdravstvenih razloga. Isti udeo slovenačkih stanovnika nije otišao zbog “nedostatka vremena”, 15% nije “osetilo potrebu” da ide, 8% nije otišlo “iz finansijskih razloga” , a 3% je izjavilo da je sezona neprikladna za putovanja.