Slovenija: Više SMS i manje MMS poruka u drugom kvartalu 2021. godine

Slovenija: Više SMS i manje MMS poruka u drugom kvartalu 2021. godine

U drugom tromesečju 2021. korisnici slovenskih mobilnih mreža ostvarili su više nacionalnih odlaznih poziva, ali manji odlazni nacionalni promet nego u drugom tromesečju 2020. Poslano je više SMS i manje MMS poruka, objavila je nacionalna agencija za statistiku.

“U drugom kvartalu 2021. godine zabeleženo je preko 1,4 miliona sati odlaznog govornog saobraćaja (nacionalnog i međunarodnog) iz slovenske fiksne mreže. Odlazni fiksni govorni promet smanjen je za 7% na godišnjoj osnovi. Nacionalni odlazni fiksni saobraćaj u drugom kvartalu 2021. smanjen je za 6%u odnosu na drugi kvartal 2020. Saobraćaj od fiksnih do mobilnih mreža povećan je za 9%, a samo za poslovne korisnike za 14%. U istom poređenju, međunarodni odlazni fiksni telefonski saobraćaj smanjen je za 16%,” kaže se u izveštaju.

U drugom kvartalu 2021. godine zabeleženo je skoro 23 miliona sati ukupnog odlaznog prometa iz slovenskih mobilnih mreža. Odlazni mobilni saobraćaj smanjen je za 4% na godišnjem nivou. Na godišnjem nivou, nacionalni odlazni mobilni saobraćaj takođe se smanjio za 4%, dok je odlazni saobraćaj prema međunarodnim mobilnim mrežama smanjen za 9%. U jednoj godini odlazni mobilni promet prema fiksnim mrežama povećan je za 4%.

U istom periodu 2021. zabeleženo je gotovo 500 miliona odlaznih poziva iz slovenskih mobilnih mreža, 7% više nego u drugom tromesečju 2020. Nacionalni i međunarodni odlazni mobilni pozivi također su porasli za 7%. U jednoj godini broj odlaznih poziva sa mobilnih na fiksne mreže povećan je za 17%.

U drugom kvartalu 2021. godine poslato je skoro 574 miliona SMS poruka, 4% više nego u drugom kvartalu 2020. Privatni korisnici poslali su 2% više, a poslovni korisnici 12% više SMS poruka nego u istom kvartalu 2020. Poslato je i preko 29 miliona MMS poruka, 6% manje nego u drugom kvartalu 2020.

Prema statističkoj agenciji, preko 56 miliona gigabajta podataka preneseno je na mobilnu širokopojasnu vezu. Prenos podataka putem bežične Wi-Fi tehnologije nije uključen. U poređenju sa drugim kvartalom 2020. godine, prenos podataka povećan je za 26%.

Krajem drugog tromesečja 2021. godine u Sloveniji je bilo gotovo 662.000 širokopojasnih internetskih veza. U jednoj godini ukupan broj širokopojasnih Internet veza povećan je za 4%. Od toga, broj pristupnih veza putem optičkih vlakana, koje čine 46% svih širokopojasnih veza, povećan je za 15%.