Slovenija: Vlada očekuje budžetski deficit i u naredne dve godine

Slovenija: Vlada očekuje budžetski deficit i u naredne dve godine

Slovenački državni budžet će biti u deficit i u naredne dve godine, međutim, predviđa se da će se manjak izazvan pandemijom smanjiti sa 9,2% BDP-a ove godine na 5,6% 2021. i 3,1% 2022. godine, u skladu sa predlozima budžeta koje je usvojila Vlada u sredu.

Slovenački ministar finansija Andrej Šircelj rekao je da su budžeti za naredne dve godine „usmereni na razvoj“, uz značajno povećanje finansiranja investicija.

Budžet za 2021. donijela je Narodna skupština u novembru 2019. godine, međutim, Vlada ga je revidirala da bi povećala predviđeni izdatak sa 10,45 milijardi na 13,47 milijardi.

Vlada je takođe usvojila predlog budžeta za 2022. godinu i druge dokumente o izvršenju budžeta. Svi predlozi treba da se podnesu Narodnoj skupštini na usvajanje do četvrtka.

Dokumenti o budžetu sastavljeni su u kontekstu stalnih padavina pandemije koronavirusa. „Situacija ostaje neizvesna“, rekao je Šircelj.

Budžeti nastoje da podrže oporavak ekonomije i povećaju njenu otpornost, istovremeno pružajući bolji prosperitet ljudima, rekao je on.

Dopunskim budžetom za ovu godinu, usvojenim prošle nedelje, planiran je deficit od 4,2 milijarde evra (9,2% BDP-a), koji će sledeće godine pasti na 2,75 milijardi evra (5,6% BDP-a) i 1,59 milijardi evra (3,1% od BDP) 2022.

Šircelj je rekao da će finansiranje investicija biti uglavnom u infrastrukturi, saobraćajnim vezama, zdravstvu, zaštiti životne sredine, nauci, informacionom društvu, preduzetništvu i poboljšanju konkurentske prednosti. Lokalne samouprave će takođe dobiti više sredstava.

Prihod za 2021. godinu planiran je na 10,72 milijarde EUR, 3,5% manje nego u prvobitnom budžetu, dok su rashodi planirani na 13,47 milijardi EUR, što je povećanje od 28,8% u poređenju sa dokumentom usvojenim prošle godine.

Očekuje se da će se prihodi budžeta 2022. godine povećati na 11,01 milijardi evra, pošto će rashodi pasti na 12,6 milijardi evra.

Zajedno sa deficitom, predviđa se i smanjenje državnog duga, sa 82,4% BDP-a ove godine na 80,9% BDP-a 2021. i 79,3% BDP-a 2022. godine.

Zakonom o izvršenju budžeta utvrđuje se povećanje po kapitalnom paušalnom iznosu za lokalne zajednice na 628 EUR za 2021. i 2022. godinu, što je povećanje od 4,24 EUR u poređenju sa ovom godinom.

Predlog zakona takođe predviđa redovno prilagođavanje penzija od 2,5% u januaru 2021. godine i povećanje godišnjeg dodatka za penzionere, u pet iznosa, sa 135 evra za one koji primaju više od 900 evra mesečno na 445 evra za one sa najnižim penzije.

Da bi mogla da poveća budžetske rashode, Vlada takođe predlaže amandmane na uredbu o opštem vladinom budžetskom okviru.

Predlaže se da se opšta državna potrošnja ograniči na 24,9 milijardi evra 2021. godine i 24,9 milijardi evra 2022. godine. „Rashodi su veći, ali u okviru koji će obezbediti fiskalnu stabilnost“, rekao je Šircelj.