Slovenija: Vlada održala stabilan finansijski sistem, tvrdi ministar

Slovenija: Vlada održala stabilan finansijski sistem, tvrdi ministar

Ministar finansija Slovenije Andrej Šircelj prisustvovao je Poslovnom doručku pod nazivom “Slovenija među 15 najkonkurentnijih zemalja. Kada i kako?” u organizaciji AmCham Slovenija. Centralna tema razgovora bio je ekonomski oporavak nakon epidemije Covid-19.

“Brze i efikasne mere bile su ključne za borbu protiv koronavirusa. Slovenija je do sada usvojila osam paketa, a mere su namenjene onim ljudima i kompanijama kojima je pomoć najpotrebnija”, rekao je ministar. Naglasio je da je Vlada ove godine održala stabilan finansijski sistem, sprečili ogromnu nezaposlenost i da je likvidnost bankarskog sistema i dalje dobra. “To potvrđuju i agencije za kreditni rejting, koje Sloveniju svrstavaju među najpouzdanije zemlje za investiranje”, rekao je ministar dodajući da je Slovenija konsolidovala svoju poziciju u grupi naprednijih zemalja evrozone izdavanjem dugoročnih 60-godišnjih evroobveznice.

Dalje je istakao da, uprkos posledicama epidemije, Slovenija mora da se fokusira na nove mogućnosti, posebno one koje donose digitalne tehnologije. „Ako želimo da obezbedimo odgovarajuću konkurentnost i razvoj, moramo da damo prioritet digitalnoj tranziciji“, objasnio je ministar.

Svi učesnici su se složili da je važno nastaviti raditi na konkurentnosti slovenačkog poslovnog okruženja, privlačnog za investicije, koje će omogućiti razvoj i napredak inovativnih i izvozno orijentisanih kompanija. Ministar je istakao da se u budžetu za 2021. godinu predviđa skoro dve milijarde evra za investicije, što je gotovo dvostruko više nego prethodne godine. Na razvoj ekonomije utiče i birokratizacija. „U Ministarstvu finansija osnovali smo Strateški savet za debirokratizaciju u oblasti oporezivanja, koji će prvo pripremiti analizu postojećeg sistema, na osnovu čega će se dati smernice, preporuke i predlozi za promene u poreskom sistemu“, rekao je ministar.

„Poreski prilivi će se povećavati sa ekonomskim rastom, profitom i nižom nezaposlenošću“, dodao je ministar, ističući da je neophodno fokusirati se na mere za oživljavanje ekonomije, uzimajući u obzir strategiju oporavka. Naime, važno je u planove uključiti one reforme i investicije koje će se, uostalom, oblikovati u skladu sa ciljevima politika EU usmerenih na zelenu i digitalnu tranziciju.

U nastavku rasprave gosti su razgovarali i o povlačenju finansijskih sredstava iz fondova EU. “EU je osnovala fond za oporavak, čiji je ključni element gotovo 673 milijarde evra instrumenta za oporavak. Sloveniji će biti na raspolaganju do 5,2 milijarde evra”, rekao je ministar.

U završnom delu rasprave, ministar je odgovorio na pitanje predstavnika Mastercarda u Sloveniji, koji je bio zainteresovan za stav države o potencijalu ili promociji bezgotovinske kompanije. „U poslednje vreme, posebno kao rezultat pandemije COVID-19, primetan je trend povećanja upotrebe bezgotovinskih oblika plaćanja“, rekao je ministar dodajući da su bezgotovinska plaćanja kao rezultat digitalizacije u porastu u Sloveniji i drugim zemljama. Ministar je dalje objasnio da je važno da građani imaju mogućnost da odaberu način plaćanja koji najbolje odgovara njihovim preferencijama.

„Ključ budućeg razvoja Slovenije je najveća moguća dodata vrednost, koja takođe donosi dobro plaćena radna mesta,” jedinstven je stav učesnika događaja.