Slovenija: Vlada proglasila kraj epidemije, prva u EU

Slovenija: Vlada proglasila kraj epidemije, prva u EU

Slovenačka Vlada zvanično je proglasila kraj epidemije koronavirusa. Ključne mere ostaju na snazi, ali jedno je veliko ograničenje ukinuto: državljani EU moći će preći granicu, uz neke izuzetke.

U saopšenju Vlade izdatom nakon sednice u četvrtak uveče se navodi da „trenutna epidemiološka situacija omogućava opuštanje mera koje su bile hitne da sadrže i upravljaju Covid-19, ali one još uvek ne mogu da budu potpuno ukinute”.

Konstatovano je da je u Sloveniji potvrđeno 35 slučajeva u proteklih 14 dana, dok je broj reprodukcije, koji pokazuje koliko ljudi u proseku zarazi pacijent, pao ispod 1.

Iako vladina uredba označava formalni kraj epidemije, koji je proglašen 12. marta u skladu sa zakonom o zaraznim bolestima, većina javnih zdravstvenih mera ostaje na snazi.

Vlada je rekla da će testiranje, traženje ugovora, izolacija, karantin za kontakte visokog rizika i fizičko distanciranje ostati ključne mere za borbu protiv epidemije.

Drugom uredbom, Vlada je odlučila da dozvoli državljanima EU da pređu granicu na odabranim kontrolnim tačkama, okončavši politiku sedmodnevnog karantina. Državljanima trećih zemalja biće određen dvonedeljni karantin, sa izuzecima. Uredba će stupiti na snagu dan nakon što bude objavljena u Službenom listu, verovatno u petak.
Stanovnici EU mogu slobodno preći u Sloveniju iz Austrije, Italije i Mađarske na unapred utvrđenim kontrolnim tačkama, dok će većina državljana zemalja koje nisu članice EU morati da prođe obavezni 14-dnevni karantin, što je veliki korak za zemlju jer ubrzava ublažavanje ograničenja.
Prema vladinoj uredbi usvojenoj kasno u četvrtak, na granici s Austrijom biće 19 kontrolnih punktova, devet na granici s Italijom i pet na granici s Mađarskom. Ove kontrolne tačke u velikoj meri odgovaraju kontrolnim tačkama na kojima putnici trenutno mogu prelaziti. Tri aerodroma i dve luke nalaze se među ulaznim lukama navedenim u vladinoj uredbi. Dekret takođe pokriva granicu Slovenije sa Hrvatskom, koja je spoljna granica EU, ali tamo se ne ograničava prelazak na određene kontrolne tačke.

Prema novim pravilima, oni sa stalnim ili privremenim prebivalištem u EU dobijaće uputstva koje je izdao Nacionalni institut za javno zdravlje po ulasku u Sloveniju, ali neće im trebati karantin. „Kada takva osoba izjavi da ima koronavirus ili njegove simptome ili jasno pokazuje simptome, biće odbijena na granici ako nema stalno prebivalište u Sloveniji; oni koji to učine biće upućeni na medicinske usluge“.

Državljani trećih zemalja moraju proći obavezni dvonedeljni karantin, izuzev diplomata, pripadnika spasilačkih i bezbednosnih službi, onima koji prisustvuju sahrani, vozača kamiona i osoba sa potvrdama koje je izdalo nadležno slovenačko ministarstvo, a koje pokazuju da će pružati hitne usluge.

Nova politika će otvara put ponovnom pokretanju prekograničnog turizma, koji je zbog mera ograničenja kretanja širom sveta suspendovan na dva mjeseca.

Odluka je zasnovana na proceni Nacionalnog instituta za javno zdravlje, ali iako je Vlada proglasila kraj epidemije, mere iz megaga stimulativnog paketa, koji je na snazi do kraja maja, biće produžene za mesec dana.

Slovenija je prva evropska zemlja koja je proglasila kraj epidemije koronavirusa.

Juče su neki medicinski radnici izrazili rezerve u iščekivanju takvog poteza, jer su neka ograničenja tek ukinuta, pa je teško reći šta će doneti ublažavanje mera./ibna