Slovenija: Vlada ubija agenciju STA

Slovenija: Vlada ubija agenciju STA

Kancelarija za komunikacije Vlade Slovenije (UKOM) obavestio je Vladu da nije u stanju da sprovede ugovor sa Slovenačkom novinskom agencijom ( Slovenska tiskovna agencija – STA) za 2020. godinu i da zaključi ugovor za 2021. STA nije dobila mesečnu nadoknadu za oktobar od UKOM-a, za šta rukovodstvo agenicje kaže da ugrožava budući rad.

UKOM je na dopisnoj sednici u ponedeljak obavestio Vladu da neće biti u mogućnosti da u potpunosti primeni ugovor o obavljanju javne usluge za 2020. godinu, zaključen sa STA, i da zaključi isti godišnji ugovor za 2021. godinu.

Prema tim informacijama, direktor STA Bojan Veselinovič pozvan je da izradi dokumente iz kojih bi UKOM protumačio finansijsko poslovanje agencije kako bi se mogao zaključiti ugovor za 2021. godine.

„Budući da direktor STA nije uspeo da nam pošalje traženu dokumentaciju uprkos nekoliko poziva, UKOM nije u mogućnosti da nastavi da uvažava zahteve za isplatu mesečne nadoknade za obavljanje javne usluge na osnovu zaključenog ugovora dok ne dobije [ dokumentaciju] “, pisalo je u informaciji.

UKOM je dodao da bez sveobuhvatnog uvida u poslovanje STA nije uspeo da utvrdi šta zapravo znači „adekvatno finansiranje“ za sveobuhvatno i neometano obavljanje javne usluge, kako je definisano u aktu STA.

Shodno tome, UKOM nije u mogućnosti da zaključi ugovor o finansiranju javne usluge koju će STA obavljati 2021. godine, dodala je vladina kancelarija.

Rukovodstvo STA odgovorilo je na to u saopštenju od utorka, rekavši da po njegovom mišljenju ne postoji zakonski osnov da UKOM obustavi finansiranje usluge javnog informisanja koju za STA vrši prema godišnjim ugovorima.

Rukovodstvo agencije kaže da, uprkos ispunjenju svih obaveza iz ugovora za 2020. godinu, nije dobila mesečni iznos sredstava za javnu uslugu za oktobar.

Agencija je dodala da je UKOM u nizu memoranduma tražio odgovore na pitanja u vezi sa sadržajem o novinarskom radu STA, kao i o određenim sadržajima vesti i odgovorima na taj sadržaj što se kosi sa uređivačkom autonomijom predviđenom zakonom.

STA je takođe pozvana da dostavi seriju dokumenata, informacija i baza podataka povezanih sa komercijalnom delatnošću agencije, pod argumentom da je to bilo potrebno za zaključenje ugovora 2021. godine.

„STA je redovno odgovarala na memorandume UKOM-a na način i u okviru predviđenog zakonima i godišnjim ugovorom“, kaže se u saopštenju i dodaje da samo Vlada kao jedini osnivač STA može tražiti informacije u takvom obimu .

Iz agencije tvrde da, na transparentan način, redovno obaveštavaju Nadzorni odbor o svom radu a o njenim godišnjim izveštajima raspravljalo se i u parlamentu. Njihov rad je takođe podložan redovnim spoljnim i unutrašnjim revizijama.

“Sve ove zaštitne mere pokazuju da STA ispunjava sve obaveze koje joj zakon nalaže bez većih poremećaja”, navodi se u saopštenju, te napominje i da je Narodna skupština nekoliko puta pozvala Vladu da obezbedi dovoljno sredstava za STA.

„Zbog obustave finansiranja od strane UKOM-a, STA se našla u situaciji koja ugrožava operativnu stabilnost agencije i sposobnost da vrši uslugu javnog informisanja koja je zakonom propisana.“

STA je dodala da će uprkos ovim događajima nastaviti sa “sveobuhvatnim, ažuriranim i nepristrasnim izveštavanjem”, ali, ako UKOM ne promeni svoj stav, dugoročno bi bila ugrožena stabilnost rada i socijalna situacija zaposlenih”.