Slovenija: Vlada usvojila šesti zakon protiv korone

Slovenija: Vlada usvojila šesti zakon protiv korone

Vlada Slovenije je sinoć usvojila predlog šestog anti-korona zakona koji se bavi problemima grana industrije koje su najviše pogođene drugim talasom epidemije. Među novim i dugo očekivanim merama je i nadoknada fiksnih troškova.

Kako je na predstavljanju zakona naglasio ministar za ekonomski razvoj i tehnologiju Zdravko Počivalšek, vlada je žurila sa pripremom šestog paketa mera, jer je drugi i izuzetno visok talas epidemije kompanijama doneo probleme koji nisu rešavani ranijim zakonima. „Mi smo u Ministarstvu ekonomskog razvoja i tehnologije za njih tražili rešenja u bliskom dijalogu sa ekonomskim organizacijama, jer smo svesni da će naredni meseci biti veoma zahtevni za slovenačku ekonomiju i da je blagovremena pomoć države posebno važna”.

Ključne mere šestog anti-korupcionog paketa uključuju produženje subvencija za radnike na čekanju i skraćenom radnom vremenu, produženje kreditnog moratorijuma, pojednostavljivanje šeme garancije likvidnosti, podsticanje kompanija na ulaganja, odlaganje zakupnina za poslovni prostor i delimična zamena fiksnih troškova.

Ovo je važna inovacija u kojoj je vlada tražila rešenje koje će najbolje rešiti probleme preduzeća i istovremeno biti administrativno najjednostavnije.

Prema predlogu zakona, kompanije će moći da dobiju sredstva za pokrivanje fiksnih troškova za period od 1. oktobra do kraja ove godine. Pravna i fizička lica koja su bila registrovana pre 1. septembra 2020. godine i imaju najmanje jednog zaposlenog, kao i samozaposleni i upravljački partneri, biće podobna za ovu meru. Prag za prihvatljivost mere biće pad prihoda kompanija koje ispunjavaju uslove, čiji su godišnji prihodi pali za najmanje 40 procenata. Iznos na koji će kompanije imati pravo izračunaće se na osnovu određenog procenta prihoda od prodaje u 2019. godini. Na osnovu analize stručne savetodavne grupe, fiksni troškovi procenjuju se na 10% prihoda od prodaje, što je nešto manje od procenta godišnjeg prihoda.

Na osnovu ovoga, one kompanije koje procene da će im prihodi pasti za 40 do 70% u periodu od oktobra do decembra ove godine dobiće 0,6 odsto godišnjih prihoda od prodaje. Oni čiji će promet pasti za više od 70% dobiće 1,2 odsto godišnjeg prihoda od prodaje.

Dodatni uslov je da pomoć u okviru ove mere može iznositi najviše 1.000 EUR mesečno po zaposlenom za navedeni kvartal. Maksimalni iznosi koje kompanije mogu dobiti su ograničeni na tri miliona evra ili do 800.000 evra za one kompanije osnovane posle 1. oktobra 2019. godine.

Uz dobijenu pomoć kompanije će moći da plate troškove zakupa, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, osiguranje i energiju.

Šestim paketom mera, vlada će takođe omogućiti kompanijama da vode virtuelne sastanke akcionara i sastanke nadzornih tela. „Utvrdili smo kako se odvija glasanje i učešće na sednicama, a u zakonu smo promenili odluku u vezi sa verifikacijom identiteta na virtuelnoj skupštini“, objasnio je Počivalšek.

Produžiće se i period za podnošenje zahteva za moratorijum na otplatu kredita u Ministarstvu ekonomije za preduzeća u teškoćama. Oni će moći da podnesu prijavu najkasnije 12 meseci nakon proglašenja kraja epidemije, dok će se zajmoprimci javnom fondu prijaviti za moratorijum najkasnije do 30. juna 2021. godine.