Slovenija: Vrednost industrijske proizvodnje u julu 2020. za 8,0% veća nego u junu 2020

Slovenija: Vrednost industrijske proizvodnje u julu 2020. za 8,0% veća nego u junu 2020

U julu 2020. godine vrednost industrijske proizvodnje i prometa u industriji povećavali su se na mesečnom nivou. Smanjenje se nastavilo na godišnjem nivou, rekao je slovenački Zavod za statistiku u poslednjem izveštaju.

Prema podacima Zavoda, u julu 2020. godine vrednost industrijske proizvodnje porasla je treći mesec zaredom, ovog puta za 8,0%. Na mesečni rast proizvodnje uticala je proizvodnja u prerađivačkoj industriji i rudarstvu, koja je porasla za 8,7%, odnosno 7,2%. Proizvodnja električne energije, gasa, pare i klima uređaja opala je za 0,4%.

Na godišnjem nivou industrijska proizvodnja tek treba da dostigne nivo pre epidemije COVID-19. U julu 2020. godišnji pad vrednosti industrijske proizvodnje iznosio je 4,6%. Godišnji rast je poslednji put zabeležen u februaru 2020. Godišnji pad bio je najveći u snabdevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (za 10,7%). Industrijska proizvodnja je takođe opala u prerađivačkoj industriji (za 4,2%), dok je u rudarstvu porasla (za 3,8%).

Treći mesec zaredom promet u industriji je veći, a vrednost zaliha manja na mesečnom nivou

Ukupan promet u industriji ostvario je rast treći mesec zaredom, ovog puta za 9,2%. U julu 2020. godine promet je bio veći za 11,0% na stranom i za 7,1% na domaćem tržištu.

Na godišnjem nivou, ukupan promet u industriji bio je niži za 4,2%, pri čemu je promet na stranom tržištu opao za 3,9%, a promet na domaćem tržištu za 5,3%. Posle tri meseca smanjenja, promet u industriji robe široke potrošnje povećan je za 1,5% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Promet u industriji kapitalnih dobara povećan je za 1,1% nakon četiri meseca smanjenja. Promet u industriji repromaterijala opao je za 11,8% – njegov poslednji godišnji rast dogodio se u septembru 2019. godine.

U julu 2020. godine vrednosti zaliha u industrijskoj proizvodnji bile su niže treći mesec zaredom, ovog puta za 0,9%. U prerađivačkoj industriji bila je niža za 1,0%, dok je u rudarstvu bila veća za 11,6%. Na godišnjem nivou, ukupna vrednost zaliha bila je veća za 0,3%.