Slovenija zabranila većinu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu

Slovenija zabranila većinu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu

Slovenačka vlada odlučila je da zabrani prodaju plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu sa samo nekoliko izuzetaka. Relevantna odluka, usvojena na dopisnoj sednici u sredu, takođe propisuje označavanje određenih plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu i njihovo pakovanje radi podizanja svesti o recikliranju.

Proizvodi koji će biti zabranjeni prema ovom propisu uključuju plastični pribor za jelo, tanjire i slamke, kao i štapiće za uši, osim onih koji se koriste kao medicinska oprema. Zabranjeni su i plastični štapići za mešanje i štapići za balone, osim onih namenjenih za industrijsku upotrebu, a ne za kupce.

Odluka, kojom se transponuje odluka EU, takođe zabranjuje pakovanje hrane i pića u akovanja od ekspandiranog polistirena i predmeta od okso-razgradive plastike.

“Odluka takođe određuje obaveze za označavanje određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njihove ambalaže. Za pravila označavanja izdata je provedbena odluka Evropske komisije. Ova odluka i njen dodatak predviđaju da, u prelaznom periodu od godinu dana, ti proizvodi trebaju biti označeni. Obeležavanjem na takvim proizvodima potrošači se obaveštavaju o odgovarajućim opcijama upravljanja otpadom ili metodama odlaganja otpada koje treba izbegavati u skladu sa hijerarhijom otpada. Oznaka treba da sadrži i podatkeo prisustvu plastike u proizvodu i posledičnom negativnom uticaju smeća ili drugih neprikladnih metoda odlaganja otpadnog proizvoda na životnu sredinu. Higijenski ulošci, tamponi i aplikatori za tampone, vlažne maramice za ličnu negu i upotrebu u domaćinstvu, duvanski proizvodi sa filterima i filteri koji se prodaju u kombinaciji sa duvanskim proizvodima, kao posude za piće moraju biti označene“, objasnilo je Ministarstvo ekologije u saopštenju za javnost.

Zabrana će stupiti na snagu petnaest dana nakon objavljivanja odluke u Službenom glasniku. Kazne za nepoštovanje kreću se do 15.000 evra za pravna lica, do 5.000 evra za preduzetnike i do 3.000 evra za izvršnog ili odgovornog vlasnika.