Smanjuje se socijalna dividenda u Grčkoj

Smanjuje se socijalna dividenda u Grčkoj

Grčka Vlada procenjuje da će suficit biti manji od prvobitno očekivanog, jer je tempo rasta prihoda usporen. Generalni knjigovodstveni biro insistira na projekciji koja je zabeležena u preliminarnom nacrtu budžeta za primarni suficit od 3,7% BDP-a, iako je Komisija izgledala optimističnije, postavljajući granicu na 3,8%. Ovi podaci pokazuju raspon budžeta između 350 i 550 miliona eura.

Vredi napomenuti da će slika oktobarskih prihoda biti jasnija u prvim saopštenjima o izvršenju budžeta Ministarstva finansija, krajem nedelje. Međutim, vladin zvaničnik požurio je da spusti očekivanja u pogledu visine suficita, koji je ojačao nakon procene Standarda i Poorsa za 4,3% BDP-a ove godine.

Ako se to potvrdi, to bi dovelo do suficita od 1,5 milijardi evra, što bi dovelo do dividende od čak milijardu evra.

Izvor iz Ministarstva finansija komentariše da na takve procene ne računaju. Najnoviji podaci za primarni bilans za 2018. godinu pokazali su suficit manji za desetinu, čiji je deo rezultat većih provizija banaka. Promena je “prenesena” u ovu godinu, što dovodi do gubitka u smislu suficita od oko 50 miliona evra, kako se navodi u izveštajima.

Ministarstvo finansija će u narednim danima pristupiti obračunu konačnog viška, jer će sve odluke koje se tiču raspodele dividende biti ugrađene u budžet za 2020. godinu, koji se očekuje da će parlamentu biti predstavljen 20. novembra.

Rast javnih prihoda usporio je u oktobru, sa naplatom PDV-a i ENFIA-e, nakon smanjenja ovih poreza, što je imalo značajan uticaj na visinu suficita.

Odgovorni izvori govore o ostvarenim oktobarskim ciljevima, ali bez spektakularnih prekoračenja prethodnih meseci, ukazujući na naplate ENFIA i PDV-a, koje su krajem septembra poprimile veliki deo viška od tri milijarde evra. / ibna