Smernice za grčke carinske službe u vezi sa Prespanskim sporazumom

Smernice za grčke carinske službe u vezi sa Prespanskim sporazumom

Nezavisno telo za javne prihode Grčke obavestio je carinske službe u zemlji o procedurama koje će se primenjivati na osnovu Prespanskog sporazuma. Dokument od 13. marta sadrži opšti odeljak i odeljak sa posebnim smernicama za tranzit, uvoz, izvoz, putnike i prevozna sredstva, koji detaljno objašnjava smernice carinskim službama, slično kao i cirkularno pismo Ministarstva za spoljne poslove svim javnim službama prošlog meseca.

U dokumentu se prvo kaže da je od 12. februara ustavni naziv zemlje “Republika Severna Makedonija” ili kratka “Severna Makedonija” za sve namene.

„Sva dokumenta izdata od strane susedne zemlje (putne isprave, lične karte, vozačke dozvole, potvrde itd.), bilo koja vrsta službene pošte ili pratećih materijala od vlasti susedne zemlje datiranih nakon stupanja na snagu sporazuma trebalo bi da imaju novo ime i koji se odnose na zemlju”, navodi se u cirkularnom pismu.

U pismu se takođe objašnjava da nazivi “Republika Makedonija” ili “Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija” više nisu u upotrebi.

Što se tiče uvoza, šifra “MK: Severna Makedonija” treba biti stavljena u odeljak koji se odnosi na državu-pošiljatelja ili zemlju porekla, dok carinski službenici nisu dužni kontrolisati odjeljak koji se odnosi na trgovačke nazive i žigove, jer je međunarodna grupa o ovom pitanju treba da bude uspostavljena, kao što je predviđeno Sporazumom iz Prespe. /ibna