Soreca: Zakon protiv korupcije i organizovanog kriminala je pokazatelj političke volje

Soreca: Zakon protiv korupcije i organizovanog kriminala je pokazatelj političke volje

„Pristup novcu je najbolji način borbe protiv organizovanog kriminala“, izjavio je danas na konferenciji za novinare ambasador Luigi Soreca, šef delegacije Evropske unije u Tirani.

Na pitanje o Zakonu o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, Luigi Soreca je odgovorio da je „borba protiv organizovanog kriminala i korupcije ključna za EU. I za Albaniju. Stoga bi trebalo uložiti sve napore za jačanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Napredak je postignut, ali mnogo toga ostaje da se uradi. Potpuno poštovanje reformi ravosuđa biće najvažniji instrument, najjače oružje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. Radujemo se što će SPAK u potpunosti funkcionisati tako da može preuzeti ovaj zadatak i sveobuhvatno ga ispuniti. Sastaću se sa gospodinom Krajom, predsednikom SPAK-a ove nedelje “.

„Što se tiče Zakona o posebnim merama za sprečavanje organizovanog kriminala, inače nazvanog Zakon o organizovanom kriminalu i korupciji, zaista sam ambasador EU, ali takođe imam svoje iskustvo koje mogu da podelim, i mislim da je pristup „potražite novac“ najbolji način za borbu protiv organizovanog kriminala. Mislim da se to dogodilo u mnogim zemljama, uključujući mesta gde sam radio pre mnogo godina. Mislim da je to i cilj Zakona i mislim da ovaj predlog pokazuje političku volju za rešavanje problema“, dodao je Soreca.

„Međutim, ono što je važno jeste način na koji će se ovaj Zakon provoditi. Akcija je neophodna; to je ključ. Vidimo dva suštinska uslova da implementacija Zakona bude u skladu sa vladavinom prava. Prvo, da se u potpunosti poštuju osnovna prava strana, odnosno onih koji su osuđeni ili su pod istragom zbog organizovanog kriminala. To je preduslov“, tvrdila je Soreca.

„Imovina je u nekim slučajevima zaplenjena, ali mi sledimo pravedan pravni postupak i poštivanje osnovnih prava. Pomno je nadgledamo. Ostajemo u kontaktu s albanskim vlastima i ja ću stupiti u kontakt sa SPAK-om“, rekao je Soreca.

Drugi uslov, nastavio je ambasador EU u Albaniji, je „funkcionalnost operacije. SPAK po zakonu mora da potvrdi sve radnje koje je preduzela policija i prosledi ih sudu na konačno rešenje o oduzimanju. Pratimo i ovaj proces “, zaključio je Soreca. / ibna