Spoljnotrgovinska razmena Crne Gore veća za 2,5 procenata

Spoljnotrgovinska razmena Crne Gore veća za 2,5 procenata

Prema preliminarnim podacima Monstata (Crnogorska agencija za statistiku), ukupna spoljnaotrgovinska razmena Crne Gore u prvih sedam meseci 2019. godine iznosila je 1,73 milijarde eura, što je za 2,5 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Crne Gore za period januar – jul 2019. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 728 miliona evra, što ukazuje na rast od 2,5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 228,8 miliona evra, a uvoz 1 499,3 miliona evra. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 0,6%, a uvoz veći za 3%. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,3% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,8%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu, u iznosu od 58,1 miliona evra (od čega su obojeni metali– 37,2 miliona evra, gvožđe i čelik – 12,6 miliona evra te ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji u iznosu od 342 miliona evra (od čega drumska vozila – 111,3 miliona evra, električne mašine, aparati i uređaji – 60,2 miliona evra te ostali proizvodi).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (54,4 miliona evra), Mađarska (27,6 miliona evra) i Bosna i Hercegovina (18,4 miliona evra).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (289 mil.eura), Nemačka (137,9 mil.eura) i Kina (126,9 miliona evra).

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.