Sporazum o granici između EU i Albanije stupa na snagu sutra

Sporazum o granici između EU i Albanije stupa na snagu sutra

Sporazum o graničnoj saradnji između Evropske granične i obalne straže i Albanije počeće da se promenjuje od sutra. Ovo je prvi sporazum o operativnoj saradnji koji će biti potpisan sa susednom zemljom koja nije članica EU, kao i prvi takav sporazum sa partnerom EU sa zapadnog Balkana, koji će stupiti na snagu od pokretanja Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu. Sporazumom će se omogućiti da Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu sprovede zajedničke operacije i rasporedi timove na granicama koje dele Albanija i EU, kako bi se pomoglo u borbi protiv nezakonitih migracija, posebno u slučaju naglih promena migracijskih tokova i prekograničnog kriminala, u dogovoru sa albanskim vlastima i vlastima onih država članica EU koje graniče sa područjem operacija.

Prvi evropski timovi za graničnu i obalnu stražu biće raspoređeni na albanskoj granici sa Grčkom krajem maja. Dimitris Avramopulos, komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo, rekao je: „Sporazum sa Albanijom – prvi ove vrste sa trećom zemljom – predstavlja prekretnicu u spoljnoj saradnji EU u oblasti upravljanja granicama. Sada ćemo zajedno moći bolje odgovoriti na potencijalne migracijske izazove. Nadam se da će to otvoriti put ka većoj saradnji sa celim regionom Zapadnog Balkana. Albanija je pokazala veliku posvećenost kada je u pitanju saradnja u oblasti migracija i upravljanja granicama.”

Slični sporazumi se finaliziraju sa Severnom Makedonijom (jul 2018), Srbijom (septembar 2018), Bosnom i Hercegovinom (januar 2019) i Crnom Gorom (februar 2019). Ranije ove godine, Evropski parlament i Veće su se dogovorili o jačanju mandata Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, uključujući i suradnju sa partnerskim zemljama izvan neposrednog susedstva EU./ibna/