Srbija: MMF poziva na momentalno vraćanje duga Srbije Libiji

Srbija: MMF poziva na momentalno vraćanje duga Srbije Libiji

Međunarodni monetarni fond (MMF),u svom poslednjem izveštaju, napominje da Srbija mora da izmiri stare obaveze i otplati dugovanja prema Libiji, koje datiraju od 1981. godine.

Prema izveštaju MMF-a o strukturnim reformama Vlade u upravljanju javnim finansijama, Srbija ima zaostalih obaveza.

„Vlasti su u kontaktu sa svojim libijskim kolegama radi rešavanja neispunjenih zahteva Libije prema Srbiji. Ovi dugovi su nastali 1981. godine zbog zloupotrebe kredita za sirovu naftu“, navodi se u izveštaju MMF-a.

U izveštaju ove finansijske institucije se naglašava da bi srpske vlasti trebalo da nastave sa naporima da „što pre reše odlaganja“, što je prvi put da se ova međunarodna organizacija na tako intenzivan način obratila Vladi Srbije, zbog finansijskih problema u zemlji.

Izveštaj ne pominje iznos duga prema Libiji, ali prema podacima Narodne banke Srbije prošlog septembra, dug je iznosio 40,5 miliona evra.

Ekonomista Ljubomir Madžar ističe da takve obaveze treba izmiriti što pre, jer „sigurno ne doprinose našem ugledu u međunarodnoj ekonomskoj zajednici“.

„Verujem da je ovo pitanje MMF-a delom inspirisano činjenicom da je Libija sada u građanskom ratu i u veoma teškoj situaciji, tako da je novac koji dobija iz njenih zahteva važan za zemlju koja je toliko ugrožena“, dodaje Madžar .

Lista obaveza Srbije uključuje i kredite koje je Srbija dobijala u periodu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Tokom 1970-ih i 1980-ih, Srbija je pozajmila ukupno 8,8 milijardi EUR. Prethodnih godina je otplaćeno u proseku oko 250 miliona evra godišnje, a tokom ove godine Srbija će vratiti 241,64 miliona evra, na osnovu glavnice i kamata po ovim kreditima.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je u vezi sa otplatom starih dugova da će Vlada nastaviti da traži raniju otplatu zajmova i dugova sa višim kamatama, kao što je restrukturiranje kredita kod Svetske banke.

„Naša država je danas mnogo otpornija i finansijski jača nego što je bila pre nekoliko godina i kao rezultat toga smo bolje pripremljeni za svaku moguću globalnu ekonomsku krizu“, rekao je Mali.

Bivše Socijalističke savezne republike Jugoslavije, jedino su Hrvatska i Slovenija bile u mogućnosti da brže otplate svoje dugove. Hrvatska je poslednju tranšu otplatila 2008. godine, dok je Slovenija otplatila svoje stare dugove već do 1995. godine./ibna