Srbija na pola puta do pristupanja EU

Srbija na pola puta do pristupanja EU

Put Srbije ka Evropskoj uniji nakon francuske inicijative uzeo je novi „kurs“, jer nova metodologija pristupanja sada predviđa klastere umesto pojedinačnih poglavlja za dovršavanje procesa.

Kako se nova metodologija još usaglašava, nije sasvim jasno da li će biti brža od prethodnog procesa. Ono što je sigurno, međutim, jeste da će to zavisiti i od zemlje koja želi da se pridruži i od samih država članica EU.

Novi proces je u infografikama raščlanjen od strane Centra za evropske politike (CEP) nakon odobrenja Saveta EU o proširenju u martu 2020. godine.

Iako su prvenstveno postavljene za primenu u pristupnim procesima Albanije i Severne Makedonije, predložene promene mogu se prilagoditi postojećim pregovorima Srbije.

Šest tematskih celina

1. Osnovna poglavlja

U prvom klasteru koji se fokusira na osnovna prava i uključuje vladavinu zakona, pravdu i demokratizaciju, Srbija je otvorila svako poglavlje:

Poglavlje 5 – Javne nabavke

Poglavlje 18 – Statistika

Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava

Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i sigurnost

Poglavlje 32 – Finansijska kontrola

2. Unutrašnje tržište

U drugom klasteru, koji se odnosi na unutrašnje tržište i slobodan protok roba, kapitala i radne snage, otvorena su četiri poglavlja, dok je devet ostalo zatvoreno.

Otvorena poglavlja:

Poglavlje 4 – Slobodno kretanje kapitala

Poglavlje 6 – Pravo privrednih društava

Poglavlje 7 – Zakon o intelektualnoj svojini

Poglavlje 9 – Finansijske usluge

3. Konkurentnost i inkluzivni rast

Od osam poglavlja u trećem klasteru, Srbija je otvorila pet, ali su dva privremeno zatvorena.

Otvorena poglavlja:

Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika

Poglavlje 20 – Preduzetnička i industrijska politika

Poglavlje 29 – Carinska unija

Privremeno zatvoreno:

Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje

Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura

Zatvorena poglavlja:

Poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji

Poglavlje 16 – Oporezivanje

Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

4. Zelena agenda i održiva povezanost

U četvrtom klasteru koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost, odnosno sektore od transporta do ekologije, nije otvoreno nijedno poglavlje

Poglavlje 14 – Transportna politika

Poglavlje 15 – Energija

Poglavlje 21 – Transevropske mreže

Poglavlje 27 – Životna sredina

5. Poljoprivredni resursi i kohezija

U petom klasteru, Srbija je otvorila dva od pet poglavlja.

Otvorena poglavlja:

Poglavlje 13 – Ribarstvo

Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe

Nisu otvorena:

Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

6. Spoljni odnosi

Šesti klaster uključuje usklađivanje zemlje kandidata sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU. Srbija je otvorila jedno od dva poglavlja.

Otvorena poglavlja:

Poglavlje 30 – Spoljni odnosi

Zatvoreno:

Poglavlje 31 – Spoljna politika, bezbednosna i odbrambena politika

Dva poglavlja nisu uključena ni u jedan od ovih šest blokova.

Poglavlje 34 nije uključeno u klastere, jer ono čini poslednje poglavlje koje dolazi na kraju pregovaračkog procesa, kada je već sigurno da će se zemlja kandidat pridružiti EU. Ovim se određuje koliko će država imati predstavnike u institucijama Evropske unije, ali i kakva će biti raspodela glasova u određenim telima i kako će se računati broj glasova koji će ova država imati.

Konačno, poglavlje 35 u slučaju Srbije odnosi se na pitanje Kosova. U stvari, to je jedno od poglavlja koje jasno definiše evropski kurs Srbije. Trenutno niko ne može odrediti da li će i kada stvar biti rešena, ali danas će EU, a možda i Sjedinjene Države, insistirati na rešavanju tog pitanja. / ibna