Srbija na putu da legalizuje eutanaziju

Srbija na putu da legalizuje eutanaziju

Srbija će legalizovati pravo na dostojanstvenu smrt izmenama građanskog zakonika i donošenjem posebnog zakona o pravu na dostojanstvenu smrt, objavio je dnevni list Politika.

List navodi da će se prema poslednjoj verziji prednacrta zakona, u građanskom zakoniku naći odredba o mogućnosti da oboleli od teških i neizlečivih bolesti završe život na dostojanstven način, svojom odlukom ili uz saglasnost najbližih.

“Pravo na eutanaziju, kao pravo fizičkog lica na saglasni, dobrovoljni i dostojanstveni prekid života, može se izuzetno ostvariti, ako se ispune propisani humani, psihosocijalni i medicinski uslovi. Zloupotreba prava na eutanaziju radi pribavljanja neosnovane materijalne ili druge koristi predstavlja osnov za krivičnu odgovornost”, navodi se u članu 86 prednacrta građanskog zakonika, prenosi Politika.

“Ako zakoni garantuju pravo na dostojanstven život čoveka, onda bi trebalo da omoguće i pravo na dostojanstven završetak života. Teško i neizlečivo oboleli imao bi mogućnost da odluči o prestanku agonije i stanja koje je teško podnošljivo i izaziva samo muke i sažaljenje. Komisija je spremna da preuzme odgovornost za ovakav predlog i očekuje da će u javnoj raspravi biti ozbiljnih i jakih argumenata za i protiv eutanazije”, rekao je za Politilku prof. dr Miodrag Orlić, koji je na čelu komisije za izradu zakonika.

Prema pisanju Politike, koja je imala uvid u nacrt zakona o pravu na dostojanstvenu smrt, eutanazija se može izvršiti samo uz odluku suda i to ako su ispunjena tri neophodna uslova – mediscinski, humani i socijalni.

“U izuzetno teškoj i dugotrajnoj medicinskoj, psihološkoj i socijalnoj situaciji umirućeg, može se na osnovu jasno, nesumnjivo i slobodno izražene volje, uvažiti zahtev o prevremenom prekidu života u vidu dostojanstvenog umiranja”, navedeno je u prvom članu posebnog zakona, koji može da bude usvojen tek ako građanski zakonik proglasi pravo na eutanaziju.

Odluka o eutanaziji ne može se doneti bez saglasnosti onoga o čijem je životu i smrti reč, ali u slučajevima kada su ljudi bez svesti saglasnost mogu dati zakonski zastupnik i članovi najbliže porodice.

O legalizaciji eutanazije u Srbiji prvi put će se javno raspravljati sledeće nedelje na savetovanju “Budvanski pravnički dani”, od 2. do 6. juna, koje organizuje Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.

Da bi se legalizovala eutanazija biće neophodne i promene u Krivičnom zakoniku, koji propisuje krivično delo ubistva iz samilosti.

Pravo na eutanaziju u Evropi prvo je uvedeno u Švajcarskoj, Belgiji, Luksemburgu i Holandiji. Francuska je krajem 2015. godine donela poseban zakon o sedaciji smrtno bolesnih osoba. U većem broju država u SAD i u Australiji ovo pravo se primenjuje već više godina. Kanada je odobrila eutanaziju odlukom svog vrhovnog suda februara 2015. godine.