Srbija: Narodna skupština počinje konsultacije o 20 zakona i odluka Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture

Srbija: Narodna skupština počinje konsultacije o 20 zakona i odluka Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović podneće Parlamentu, na vanrednoj sednici koja danas počinje, 13 predloga zakona i odluka o infrastrukturi, građevinarstvu i saobraćaju na konsultacije.

Kako je saopštila Vlada Srbije, nacrt zakona o specifičnim procedurama za sprovođenje izgradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata od posebnog je značaja i omogućiće brzu realizaciju velikih infrastrukturnih projekata u okviru novog investicionog ciklusa.

Ministarstvo namerava da pokrene nove investicione projekte u vrednosti od oko pet milijardi EUR u 2020. godini, a efikasniji administrativni postupci bi pomogli da se što pre izgrade planirani putevi, železnice, aerodromi i luke kao i urbana infrastruktura.

Prema Vladi, na osnovna prava vlasnika izuzete imovine ovo neće uticati, uključujući održavanje principa utvrđivanja tržišne vrednosti izvlaštenih nekretnina, prava vlasnika parcela prema zakonu i zaštitu prava vlasnika.

Predlogom zakona kojim se menja zakon u oblasti prostornog planiranja i građevine predloženo je dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima EU, kao i ograničavanje i redefinisanje standarda koji bi Srbiji omogućili dalje nadograđivanje na listi ulaganja Svetske banke. Najvažnije izmene ovog zakona odnose se na profesionalne kvalifikacije, odnosno zaštitu profesionalnih prava.

Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Registru adresa omogućit će objedinjavanje tri sada važeća propisa u jedinstveni i učiniće razmenu podataka između Vladinih agencija efikasnijom.

Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim uslovima za izgradnju kuća za pripadnike snaga bezbednosti ima za cilj da poveća maksimalni broj spratova zgrada u okviru ovog programa (sa šest na osam spratova).

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvorbi prava na korišćenje zemljišta za zakup omogućiće efikasniju primenu zakonskih odredbi u praksi, uključujući i oblast bankarskih garancija, i doprineće potpunoj transformaciji vlasništva nad zemljištem, povećavajući promet građevinskih radova.

Predlog zakona o cestovnom prevozu putnika između ostalog uključuje izmenjene odredbe o finansijskoj sposobnosti putničkih prevoznika, uređuje uslove za prodaju karata i drugih prevoznih dokumenata putem interneta i olakšava obaveze prevoznika da finansiraju, dok dozvoljavaju planiranje prevoza ta da bude što više prilagođen potrebama tržišta.

Postoje takođe dva zakona o vodnom saobraćaju kojima bi se poboljšala efikasnost i bezbednost luka, kao i njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima u plovidbi.

U oblasti vazdušnog saobraćaja izmene i dopune zakona pružaju više pojašnjenja o pitanjima bezbednosti u vazduhu, pomažući usklađivanju unutrašnjih propisa sa propisima EU.

Konačno, razgovaraće se i o dva međunarodna sporazuma, jedan sa Iranom o vazdušnom saobraćaju i jedan sa Turskom u oblasti infrastrukture.

Na vanrednoj sednici Narodne skupštine, koja počinje u ponedeljak, 27. januara, biće razmatrano ukupno 20 zakona i odluka.