Srbija: Preporuke ECRI delimično primenjene

Srbija: Preporuke ECRI delimično primenjene

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) objavila je set zaključaka o sprovođenju  prioritetnih preporuka Srbiji datim u 2017. godini.

Prva preporuka upućena Srbiji bila je da Parlament i Vlada usvoje kodekse ponašanja kojima će zabraniti upotrebu govora mržnje, uspostaviti efektivne kanale izveštavanja i obezbediti obustavu mandata. ECRI pozitivno prima na znanje napredak koji je postigla Narodna skupština u primeni ove preporuke, odnosno izmene svog Poslovnika o sprečavanju poslanika da govorom mržnje komentarišu suđenja za ratne zločine i negiraju takve zločine.

Komisija Saveta Evrope, međutim, žali što nije postignut napredak u usvajanju pravila od strane Vlade Srbije, i smatra da je preporuka samo delimično sprovedena. Druga preporuka srpskim vlastima bila je da daju visoki prioritet zapošljavanju srazmernog broja Roma i pripadnika drugih manjina u državnoj službi i obezbede da oni imaju koristi od jednako stabilnih uslova rada kao i ostali državni službenici.

Primjećena su određena poboljšanja, kao što su obuka i zapošljavanje predstavnika romske i mađarske manjine na pedagoškim, zdravstvenim i pomoćnim radnim mestima. Međutim, ECRI sa žaljenjem primećuje da broj Roma i pripadnika drugih manjina koji su zaposleni u javnom sektoru Srbije i dalje nije proporcionalan. Pored toga, ECRI nije dobio nikakve informacije o tome da li imaju koristi od jednako stabilnih uslova rada.

ECRI zaključuje da je preporuka delimično primenjena./ibna