Srbija: Uskoro trening stručnjaka za pregled iovine političara, preduzetnika i građana

Srbija: Uskoro trening stručnjaka za pregled iovine političara, preduzetnika i građana

Obuka posebne grupe od 30 ljudi zaduženih za pregled računa političkih funkcionera, poslovnih lica, ali i običnih građana, počeće u martu sledeće godine, kada na snagu stupa zakon o utvrđivanju porekla imovine i akciza .

Ovim će se baviti posebna jedinica Poreske uprave i imaće ukupno 60 članova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca, Agencija za sprečavanje korupcije, Republički geodetski zavod, Agencija za privredne registre i Centralni registar, skladišta i oporezivanje HOV takođe imaju svoje stručnjake u ovoj posebnoj jedinici Poreske uprave.

Pored računa, nekretnina, štednje i vozila, proveravaće se i da li je sve stečeno legalno. Oni koji ne dokažu legitimnost svoje imovine suočiće se sa velikim kaznama i ogromnim porezima.

Prema zakonu, očekuje se da će se sa posledicama suočiti oni za koje se sumnja ili za koje se utvrdi da su, tokom najviše tri uzastopne kalendarske godine, imali razlike veće od 150.000 evra između povećanja imovine i prijavljenog prihoda.

Godišnje smernice koje izdaje direktor poreske uprave na osnovu analize rizika određuju ko će biti podvrgnut reviziji, ali postupak takođe može biti pokrenut na zahtev građanina ili institucije.

Zakon takođe predviđa da poreska stopa iznosi do 75% za nezakonito stečenu imovinu, što iznosi razliku između povećanja imovine i prijavljenog prihoda za koju pojedinac ne može da dokaže poreklo.

Pravna lica koja ne dostave tražene dokaze iz posebne jedinice Poreske uprave mogu se kazniti novčanom kaznom od 100.000 do dva miliona dinara. Ko prekrši profesionalnu poverljivost podataka dobijenih tokom postupka utvrđivanja imovine i akciza, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Iako su mnoge uprave tokom poslednjih 20 godina obećavale usvajanje efikasnog mehanizma za utvrđivanje da li se neko ilegalno obogatio, ovaj posao je na kraju završila samo prethodna vlada Ane Brnabić.

Zakon o utvrđivanju porekla imovine i akciza usvojen je u februaru; stupio je na snagu 11. marta i njegova primena započinje za nešto više od tri meseca, odnosno marta 2021. godine.

Očekuje se da će ovaj zakon u velikoj meri okončati dugu praksu uzajamnih optužbi između vlade i opozicije u vezi sa ilegalnim sticanjem imovine.

Vlasti su više puta izjavile da ih neće zaštititi sprovođenje zakona, dok je predsednik Aleksandar Vučić rekao da bi „voleo da bude među prvima na saslušanju“. Dodao je da se ni njegova imovina ni imovina njegove porodice nisu povećale ni za jedan dinar od 2012. godine, dok mnogi koji su na vlast došli 2003. godine, a 2013. je napustili to ne mogu reći.

Kada preuzmu funkciju, svi zvaničnici su dužni da Agenciji za borbu protiv korupcije prijave svu svoju imovinu – dobit, nekretnine i vozila u privatnom vlasništvu, kao i ušteđevine i udela u kompanijama. Takođe su dužni da prijave sve promene na svojoj imovini.

Nakon ratifikacije Zakona o borbi protiv korupcije u septembru, Agencija može izvršiti neposredni uvid u sva dokumenta neophodna za njen rad, a u slučaju neslaganja podataka, takođe proverava imovinu rođaka državnog službenika pod istraga. / ibna