Srbija: Usvojen Zakon o ravnopravnosti polova

Srbija: Usvojen Zakon o ravnopravnosti polova

Skupština Srbije usvojila je kasno sinoć Zakon o ravnopravnosti polova, kao i izmene Zakona o zabrani diskriminacije.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog Gordana Čomić rekla je da bi dva zakona trebalo da omoguće svima da osećaju da žive u malo pravednijem društvu.

Zakon o ravnopravnosti polova treba da omogući promociju rodne ravnopravnosti, sistemsko regulisanje i jačanje institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, kao i preciziranje obaveza poslodavaca i javnih vlasti u vezi sa planiranjem i sprovođenjem mera za promociju rodne ravnopravnosti.

Potpredsednica vlade i predsednica Koordinacionog tela za ravnopravnost polova Zorana Mihajlović izjavila je ranije da je Zakon o ravnopravnosti polova važan za stvaranje društva jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Takođe, rekla je, kompanije će biti obavezne da imaju određeni procenat žena u upravnim telima, a kvote su neophodne bar na početku da bi se situacija počela menjati, jer bi, dodala je, “i tamo trebalo da bude više žena”.

Izmene Zakona o zabrani diskriminacije imaju jasnije odredbe i širi spisak onih na koje se diskriminacija odnosi. Ranije je na Predlog zakona o ravnopravnosti polova podneto 69 amandmana, od kojih su Vlada i nadležni odbor prihvatili 17 amandmana.

Zakon o ravnopravnosti polova podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnopravno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, kao i postizanje jednakih koristi od rezultata rada, naveo je predlagač Zakona. / ibna