Srbija: Zagađenje vazduha dostiže vrhunac

Srbija: Zagađenje vazduha dostiže vrhunac

Merenja pokazuju da je vazduh u Beogradu izuzetno zagađen, a situacija je ocenjena opasnom s lebdećim česticama u količini 229 PM, dostigavši 5. stepen zagađenja vazduha na šestostepenoj skali.

Nivo zagađenja je na nivou vanrednog stanja radi zaštite zdravlja građana, navodi se u službenom saopštenju zdravstvenih vlasti. „Verovatno će biti pogođena cela populacija, što znači da ima loš uticaj na sve“, navedeno je u saopštenju.

Deca, odrasli, kao i ljudi sa srčanim i respiratornim bolestima, poput astme, trebalo bi da izbegavaju boravak na otvorenom. Naročito bi deci trebalo da se ograniči boravak na otvorenom u najvećoj mogućoj meri i da se sve aktivnosti sprovode u zatvorenom prostoru. Štaviše, naporne aktivnosti na otvorenom praćene brzim i dubokim disanjem uopšte treba smanjiti ili izbegavati “.

Na izuzetno veliko zagađenje proteklih dana u Beogradu, kao i u većem delu Srbije, u velikoj je meri uticala magla koja pri tlu zadržava zagađeni vazduh. Prema meteorolozima, očekuje se da će vreme ostati isto u narednim danima; stoga se građanima Beograda savetuje da ostanu oprezni. / ibna