Stanovništvo Kosova sve starije, neophodna promena politike prema porodici

Stanovništvo Kosova sve starije, neophodna promena politike prema porodici

Stanovništvo na Kosovu je sve starije u proseku i mladi ljudi ga sve više vide zemlju  neprikladnu za zasnivanje porodice. Kako je i natalitet opao, institucije su pozvane da promene politiku i više se fokusiraju na porodicu kako bi prevazišle ovo stanje.

Visare Mujku-Nimani, zvaničnik Fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo na Kosovu, rekla je za emisiju KTV „Danas“ da je tokom godina Kosovo beležilo stalan pad nataliteta, što je povezano sa mnogim faktorima. Pandemija COVID-19, rekla je ona, istakla je poteškoće i pokrenula sumnju mladih u zasnivanje porodice na Kosovu.

„Pitanje stanovništva je složeno. Promene poslednjih decenija odražavaju se širom sveta. Kosovo nije izuzetak. Primećeno je da postoji pad nataliteta, takođe u zemljama Balkana, gde je usled emigracije pad nataliteta još više intenziviran. Ovde je ekonomska situacija, zaposlenost, rad, zaposlenost žena, briga o deci, briga zemlje o porodici … Na Kosovu je 2000. godine stopa plodnosti bila 2,7, dok je 2019. bila 1,66 i to pokazuje pad“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, veliki odliv ljudi koji su napustili Kosovo u 2014-2015. godini takođe je imao uticaja na smanjenje nataliteta.

„Zato što su se ovi mladi ljudi u produktivnom dobu sa planovima za porodični razvoj odselili i njihove porodice odrastaju u zemljama u koje su otišli“, dodala je Mujku-Nimani.

Na osnovu predviđanja da će stanovništvo Kosova starije od 65 godina 2060. godine biti oko 27%, dok je 2017. bilo samo 8%, Mujku-Nimani je rekla da institucijama treba drugačiji pristup porodici.

Rekla je da, uprkos činjenici da populacija stari, država treba da stvori više uslova da dete lakše odrasta, obezbedi roditeljsko odsustvo, povratak na posao, zaposli više žena i ima inovativnije politike za rešavanje krize.

Mujku-Nimani je takođe rekla da se prosečna starost stanovništva u zemlji povećava.Pre deset godina prosečan stanvnik Kosova imao je 29,9 godina, dok sada ima 32 godine.

Iskorišćavanje potencijala starijih, repatriranih imigranata, iskorišćavanje mladih i politika za pomoć parovima koji žele da imaju decu ono je što je Mujku-Nimani preporučila institucijama.

„Ono što treba uraditi je stvoriti uslove da Kosovo bude mesto koje mladi ljudi vide kao mesto za izgradnju porodice“, rekla je ona. / Ibna