Stanovništvo okupiranih teritorija je trn koji utiče na pregovore

Stanovništvo okupiranih teritorija je trn koji utiče na pregovore

Čak se i Akinci ne slaže sa ciframa koje su dali njegovi “ministri”

Piše: Michalis Michael

Tokom konferencije za štampu, “Ministarstvo unutrašnjih poslova” okupiranih teritorija objavilo je podatke koji ukazuju da je broj “građana” “TRSK” („Turske Republike Severni Kipar“) dostigao 252.497. Takođe, kako je postalo poznato, „vlada“ pseudo-države je izdala „dozvole boravka“ za 121.802 građana Turske i drugih zemalja. Tako ukupna populacija “TRSK” doseže 374.299 građana. To je broj koji je daleko od onoga što je Mustafa Akinci rekao u okviru pregovora o kiparskom pitanju u vezi sa stanovništvom okupiranih teritorija, jer je cifra koju je on dao 220.000 građana.

Navedene cifre donose glavobolju Akincijevoj “vladi”, ali su i trn koji dopire do predstojećeg nastavka razgovora o rešenju kiparskog pitanja, kad god da budu održani. Prva stvar je reakcija samog Akincija, za koju se čini da nije u skladu sa podacima koje je objavio Aisegul Baibars. Ovo stvara još jednu pukotinu u redovima “vlade”, dok je već u velikoj meri implicirana ulogom Turske u celom pitanju.

Štaviše, Turska je, kao što je poznato, u prošlosti povećala pritisak na okupirane teritorije, kako bi povećala dodelu “naturalizacije”. Dakle, stvar nije jednostavna za Mustafu Akincija, ali on je malo učinio da se bavi njome do danas, jer je prva stvar koju treba uraditi da objavi svoje protivljenje navedenoj liniji Ankare. Pored toga, još uvek postoje dva parametra koji imaju svoj značaj.

Problemi u unutrašnjosti i na kiparskom pitanju

Već ranjeni “međuvladin” front Akincija sada izgleda da je na ivici krize. Već, kontroverza koja postoji iza kulisa, sa ministrom vanjskih poslova Kudretom Ozersaiem, izašla je na videlo kada su informacije koje stižu u kancelarije za štampu u Nikoziji potvrdile zaključak da Turska radije razgovara direktno s Ozersaijem nego s Akincijem.

Na ovaj front je dodato otvoreno ispitivanje lidera kiparskih Turaka u vezi sa podacima koje je objavilo “Ministarstvo unutrašnjih poslova” o broju stanovnika okupiranih teritorija. Akinci, koji je bio zaprepašten, doveo je u pitanje ove brojke i zatražio da budu pregledane. Ali ne pristaje na popis stanovništva koji bi bio logično rešenje i koje je strana kiparskih Grka takođe hitno zatražila u raspravama o proporcijama stanovništva (poznati 4: 1), u okviru pregovora za rešenje kiparskog pitanje.

Ovo je ujedno i drugi faktor s kojim se lider kiparskih Turaka sada suočava. Budući da je svih prethodnih godina tvrdio da je stanovništvo okupiranih teritorija dostiglo 220.000 (cifra koja je daleko od dostavljenih), šta bi u završnici bila reakcija strane kiparskih Grka na ovo pitanje?

Sve ovo predstavlja veoma složenu scenu, dok je povratak diplomate Jane Lute na Kipar, za izradu nacrta referentnih uslova – naime okvira u kojem će Anastasiades i Akinci razgovarati – još uvek u vazduhu. Osim toga, i na okupiranim teritorijama prihvaćeno je da sada, s ovim brojevima i veličinama datim za stanovništvo, to veliki korak unazad koji ne može ostati bez diskusije u pregovorima za rešavanje kiparskog pitanja./ibna