Stejt Department se ponaša kao Poncije Pilat, ohrabruje dijalog između Grčke i Turske i dve zajednice na Kipru

Stejt Department se ponaša kao Poncije Pilat, ohrabruje dijalog između Grčke i Turske i dve zajednice na Kipru

Stejt department je odborima za spoljne poslove i odbranu parlamenta i Senata podneo izveštaj o „mešanju u ekskluzivnu ekonomsku zonu Republike Kipar“ od 19. aprila 2017. do 17. januara 2020. godine . Istovremeno, podneli su izveštaj u vezi sa narušavanjem grčkog vazdušnog prostora od strane Turske, navodi Greek News Online.

Oba izveštaja su podneta u skladu sa Aktom o istočnom Mediteranu, koji je potpisan u decembru 2019. godine.

Izveštaj o prekršajima u ekskluzivnoj ekonomskoj zoi (EEZ) Republike Kipar beleži 18 incidenata koji su se dogodili u periodu od približno 33 meseca. Informacije u ovom izveštaju uglavnom se zasnivaju na materijalu koji je proizvela turska vlada, uključujući određena obaveštenja koja je izdala Turska, poznata kao navigacijski teleks (NAVTEX).

Stejt Department primećuje da, iako se svi navedeni primeri ne mešaju u napore Republike Kipar da istraži i eksploatiše prirodne resurse, „svi zajedno odražavaju rastuće tenzije u regionu“.

Konstatujući takođe da su se neke od turskih aktivnosti odvijale u delovima EEZ-a na koje polaže pravo Republika Kipar, za koje Turska takođe ima zahteve, Stejt Department naglašava da „kada se zakonska pomorska potraživanja dve ili više zemalja preklapaju, do tih zemalja je da svoje morske granice reše sporazumom prema međunarodnom pravu kako bi se postiglo pravedno rešenje“, navodi se u izveštaju.

Na kraju, navodi se da SAD ne priznaju „Tursku Republiku Severni Kipar“ i stoga ne priznaju ni jedan zahtev za pomorsko istraživanje ili bilo koji zahtev koji je u njeno ime podnela Turska.

Izveštaj naglašava da Stejt department nastavlja da ponavlja javno i privatno „da Sjedinjene Države priznaju pravo Republike Kipar da razvija resurse u svojoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni i da samo Republika Kipar može imati pomorska potraživanja u ime Kipra. Tamo gde se zakonski pomorski zahtevi dve ili više zemalja preklapaju, pozivamo te države da mirno reše svoje sporove u skladu sa međunarodnim pravom“.

Dalje se kaže da su se u slučajevima kada su Sjedinjene Države bile zabrinute zbog određenih turskih akcija, sa Turskom komunicirale i privatno, dok su takođe izdavale saopštenja za javnost Ministarstva. Na primer, 6. maja 2019. godine ministarstvo je izjavilo da je „duboko zabrinuto“ najavljenim namerama Turske da započne s bušenjem u moru na području za koje Republika Kipar tvrdi da je njena ekskluzivna ekonomska zona. Ovaj korak je intenzivno provokativan i rizikuje porast tenzija u regionu. Pozivamo turske vlasti da zaustave ove operacije i podstičemo sve strane da deluju uzdržano”.

Takođe se poziva na izjavu Stejt departmenta objavljenu 9. jula 2019. godine, rekavši da „Sjedinjene Države ostaju duboko zabrinute ponovljenim pokušajima Turske da izvrši bušenje na obali Kipra i najnovijom misijom broda za bušenje Yavuz kod poluostrva Carpasia. Ovaj provokativni korak povećava tenzije u regionu. Pozivamo turske vlasti da zaustave ove operacije i podstičemo sve strane da deluju smireno i uzdržavaju se od akcija koje povećavaju tenzije u regionu“.

Na kraju, podvlači se da je stav Stejt Departmenta da razvoj energetskih resursa u istočnom Mediteranu treba da promoviše saradnju, poveća dijalog između zajednica kiparskih Turaka i kiparskih Grka, kao i između regionalnih suseda, i bude temelj za trajnu energetsku bezbednost i ekonomski prosperitet. „Stejt Department podstiče diskusije između zajednica kiparskih Turaka i kiparskih Grka o pitanjima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika, uključujući pravičnu podelu prihoda“, navodi se u izjavi Stejt Departmenta.

Što se tiče narušavanja vazdušnog prostora Grčke, o čemu je Stejt Department predao izveštaj Kongresu, premaonome što je dopisnica ERT-a u Vašingtonu Lena Argiri objavila na društvenim mrežama, „američka vlada nije u stanju da dostavi spisak potvrđenih kršenja vazdušnog prostora Grčke od 17. januara iz sledećih razloga:

1) Grčka tvrdi da se vazdušni prostor proteže do 10 nm i teritorijalne vode do 6 nm. Prema međunarodnom pravu, vazdušni prostor zemlje poklapa se sa teritorijalnim vodama. SAD prema tome priznaju vazdušni prostor do 6nm prema teritorijalnim vodama. Grčka i Sjedinjene Države ne dele zajedničko gledište o obimu grčkog vazdušnog prostora.

2) Iako Grčka trenutno polaže pravo na teritorijalne vode do 6 nm na Egeju, Grčka i njeni susedi se nisu složili da odrede granice u oblastima u kojima se njihova zakonska pomorska prava preklapaju. Nedostatak takvog razgraničenja znači da ne postoji jasnost u pogledu obima teritorijalnih voda Grčke i odgovarajućeg vazdušnog prostora u ovim oblastima, što onemogućava procenu ukupnih kršenja. Sjedinjene Države ohrabruju Grčku i Tursku da otvorena bilateralna pitanja pomorskih granica rešavaju mirno i u skladu sa međunarodnim pravom. / Ibna