Sud BiH osudio Jasmina Keserovića za terorizam

Sud BiH osudio Jasmina Keserovića za terorizam

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas presudu u predmetu Jasmin Keserović kojom je optuženi oglašen krivim što je počinio krivično delo organizovanje terorističke grupe i krivično delo javno podsticanje na terorističke aktivnosti.

„Sud je optuženom Keseroviću za krivično delo organizovanje terorističke grupe izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine, a za krivično delo javno podsticanje na terorističke aktivnosti kaznu zatvora u trajanju od pet godina. S tim u vezi, Sud ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina. U izrečenu kaznu zatvora optuženom ćebiti uračunato vreme provedeno u pritvoru u periodu od 19.12.2019. godine, pa nadalje,“ navodi se u presudi.

Optuženi Jasmin Keserović je proglašen krivim što je napustio teritoriju Bosne i Hercegovine, te dolaskom u Siriju postao pripadnik terorističke organizacije ISIL, i učestvovao u svakodnevnim oružanim akcijama, i to napadima na stanovništvo, ubijanjima, protupravnim zatvaranjima, uzimanjem talaca i drugim radnjama. Cilj je bio da se legitimne vlasti Sirije prisile na izmenu ustavnog poretka i političkog režima. Optuženi je tamo boravio sve do 19.12.2019. godine, te je, zajedno s drugim licima iz Bosne i Hercegovine, koji su boravili u Siriji. Zajedno su učestvovali u terorističkim aktivnostima, pružali pomoć i borili se na strani snaga ISIL-a u Siriji u gradovima Mimbidž, Kobani, Rakka i Al-Bab u jedinici „Bejt komandos“ (koja je kasnije preimenovana u „El-Aksa“) protiv legitimnih vojnih snaga države Sirije.

„Nadalje, optuženi Jasmin Keserović je sredstvima javnog informiranja, odeven u vojnu uniformu i naoružan automatskom puškom, uputio poruku javnosti kojom je direktno podsticao na izvršenje krivičnog dela terorizam i to napadima na stanovništvo i ubijanjem,“ zaključuje se u presudi.

Sudije su odbacile tvrdnje odbrane da je Keserović boravio u Siriji u dobrotvorne svrhe za pomoć lokalnom stanovništvu u ratu. Bio je deo grupe od sedam muškaraca Bošnjaka koji su avionom američkog vazduhoplovstva u decembru 2019. godine iz Sirije doleteli u BiH, zajedno sa 18 žena i dece.