Svako dete mora imati ista prava

Svako dete mora imati ista prava

„Zaštita i promocija prava djece je jedan od glavnih ciljeva Evropske unije. Sveukupni cilj naše podrške jeste da osiguramo da  sva deca, a naročito deca bez roditeljskog staranja, deca razdvojena od porodica i deca s poteškoćama u razvoju imaju jednaka prava i da su zaštićena kao i sva druga deca u Bosni i Hercegovini,“ istakao je Khaldoun Sinno, zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini danas, tokom završne konferencije projekta „Podrška transformaciji socijalnih institucija“ koji Evropska unija finansira sa million evra.

Tokom konferencije predstavljeni su nalazi i preporuke evaluacije programa, te su posebno istaknute reforme koje su ključne za transformaciju institucija i širi proces reforme  sistema za brigu o deci. „Poslednje dve decenije, UNICEF je u saradnji sa Evropskom unijom i drugim partnerima radio sa predstavnicima vlasti i civilnim društvom kako bi se unapredio proces deinstitucionalizacije dece i ojačali kapaciteti za zbrinjavanje porodica. Potrebno je usvojiti veoma kompleksne reforme koje će direktno doprineti unapređenju brige o deci,“ rekla je Afshan Khan, regionalna direktorica UNICEF Regionalnog ureda za Evropu i Centralnu Aziju.

U fokusu izlaganja panelista bili su rezutati programa postignuti u okviru nadležnih ministarstava na entitetskim i državnom nivou vlasti, te je istaknuta potrebna za dodatnom podrškom ključnih nosilaca interesa  i medija, kako bi se zagarantovala prava dece u skladu s međunarodnim poveljama o zaštiti prava dece i strateškim okvirima Bosne i Hercegovine.

„Bitno je da nastavimo raditi zajedno kako bismo unapredili ove procese. Trebamo zaštiti prava najranjivije dece i ojačati zajednice, kako bi svako dete imalo zagarantovano pravo na porodicu,“ istakla je Biljana Čamur-Veselinović, generalni sekretar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Kako se navodi u saopštenju, Evropska unija podržava institucije na svim nivoima vlasti kako bi se ojačali kapaciteti, omogućile neophodne usluge i sprovele ključne aktivnosti u pogledu zaštite prava dece. Potrebno je osigurati visoki nivo posvećenosti svih uključenih u ovaj proces kako bi se osigurala uspešna provedba i osiguralo da deca s poteškoćama ostvare svoj puni potencijal, složili su se učesnici konferencije.