Tatar: Oduzimanje pasoša je rasističko i anahrono

Tatar: Oduzimanje pasoša je rasističko i anahrono

 

Svi političari iz reda kiparskih Turaka reagovali su na odluku Saveta ministara Kipra da se pseudodržavnim zvaničnicima i članovima komiteta za „otvaranje Varoše“ ukinu ukupno 14 pasoša Republike Kipar „kao odgovor na turske provokacije i promenu statusa zatvorenog grada Famagusta”.

Lider kiparskih Turaka Ersin Tatar rekao je da odbacuje i osuđuje odluku, koju smatra anahronom, rasističkom greškom u pogledu ljudskih prava, bez pravnog osnova. „Pravljenje takve razlike među građanima nije nešto što se može prihvatiti“, rekao je on.

U izjavi kiparskoj Turskoj „novinskoj agenciji“, Tatar je rekao da će se „naša borba prebaciti na druge pravce“.

Ovo nije individualna stvar, nastavio je, rekavši da on lično godinama nije koristio ovaj pasoš i da ga ova odluka ne utiče. „Međutim, ovo je pitanje koje zabrinjava naše ljude, našu zajednicu. Ako su naši ljudi dobili ove pasoše, to je zbog uslova u kojima žive. U raznim nepravdama sa kojima se suočavamo iz razloga putovanja i stipendiranja “.

Kako je rekao, pasoš je pravo koje proizilazi iz činjenice da je Republika Kipar zajednička demokratija „dva naroda“ i da je zato zatražio „poštovanje ovog prava“.

Ersin Tatar je rekao da strana kiparskih Grka nije odgovorila na novu viziju i političke odluke koje su doneli kiparski Turci, ali zato što joj se nisu svidele izjave i postupci kiparskih Turaka, otkazali su pasoše, što je stav koji ne može odobren bilo gde u svetu.

Govoreći juče nakon „sastanka vlade“ i pre Tatarovih izjava  „novinskoj agenciji“ kiparskih Turaka, premijer Ersan Saner opisao je ovu odluku kao neprijateljski stav, koji bi trebalo preispitati. On je dodao da će ovu odluku oceniti zajedno sa predsednikom kiparskih Turaka.

Prema novinama „Phileleftheros“, vladini krugovi su izvestili da se „oduzimanje pasoša od pseudodržavnih zvaničnika smatra izuzetno simboličnim potezom u vreme kada turska strana pojačava napore da naseli Famagustu i potkopa rešenje“.

Prema Phileleftherosu, kako je objasnio dobro obavešten izvor, odluka koju je vlada donela 23. avgusta da ukine, ne obnovi ili izda pasoš „licima čija dela podrivaju suverenitet, nezavisnost, teritorijalni integritet i bezbednost Republike Kipar suprotno odredbama Ustava„ takođe se zasnivalo na praksi Vrhovnog suda Republike Kipar. / ibna