Tatar: Vreme je za izradu nove mape puta

Tatar: Vreme je za izradu nove mape puta

Novoizabrani lider zajednice kiparskih Turaka Ersin Tatar najavio je da će otvoriti Varoshu do poslednjeg trga, napominjući da je do danas 300 kiparskih Grka podnelo prijave odboru za „nekretnine“. Pored toga, Ersin Tatar je naglasio da će se njegovi sastanci sa predsednikom Anastasiadesom nastaviti.

U intervjuu za turske novine Turkiye, Ersin Tatar rekao je da je vreme da se izradi nova mapa puta. „Strana kiparskih Grka mora da sedne i razmisli o tome šta je do sada pogrešila. Jer nemamo vremena za gubljenje ni u razgovoru, ni za motivaciju“, rekao je Ersin Tatar.

Što se tiče Varoshe, lider kiparskih Turaka rekao je da će nastaviti sa otvaranjem sve dok se ne otvori svaki kvadratni metar. „U stvari, pokazali smo snažnu volju koju niko drugi nije pokazivao do danas. Sada, oni koji se protive koracima koje ćemo preduzeti moraju shvatiti da više nema ničega što bi se moglo nazvati „njihovom sopstvenom istinom“. Od sada se nameće novi splet okolnosti. Ne očekujemo da će kiparski Grci stupiti u kontakt sa nama u vezi sa Varoshom. Bilo je puno entuzijazma na strani kiparskih Grka i građani koji žive u administraciji kiparskih Grka na južnom Kipru ili u međunarodnoj zajednici obraćaju nam se da im vratimo njihova prava. Broj prijava Komisiji do sada je dostigao 300“, rekao je Ersin Tatar.

U vezi sa istočnim Mediteranom, lider kiparskih Turaka rekao je da „Turska i kiparski Turci imaju prava u ovom regionu. Neće biti ponovne raspodele u kojoj Turska i „TRNC“ neće učestvovati“, rekao je Tatar.

Povodom sastanka sa predsednikom Anastasiadesom, Ersin Tatar rekao je da je to bilo druženje. „Prvi sastanak sa gospodinom Anastasiadesom bilo je druženje. Bio je to pokušaj da sedimo za istim stolom, razgovaramo i da se upoznamo. Naši sastanci će se nastaviti. Što se tiče ovih pregovora, jedino što je tačno je da su se stvari sada promenile, bilo da to želite nazvati „UN parametri“, ili „okolnosti“ ili „plan“. / ibna