Tegeltija: Treba nam konsenzus o promeni PDV-a

Tegeltija: Treba nam konsenzus o promeni PDV-a

Predsedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija najavio je da će se usvajanje Agende za sprovođenje programa socijalno-ekonomskih mera za period 2019. – 2222. godine desiti na prvoj sednici, kao podrška vladama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, koje su već prihvatile ove programe i koji su u njihovoj nadležnosti.

U intervjuu za BiH Javni servis, Tegeltija je rekao da novi Savet ministara ima pet ili šest prioritetnih obaveza – od zakona o osiguranju depozita, preko zakona o PDV-u, do nekih drugih mera, dok su druge obaveze u velikoj meri u nadležnosti entiteta.

Kada je u pitanju moguća promena stope PDV-a u BiH, predsedavajući Saveta ministara je naglasio da je potreban konsenzus za svaku odluku u zemlji, uključujući i ovu.

„Nikada nećemo predložiti ono oko čega se nećemo dogovoriti, čak ni pitanje PDV-a“, rekao je Tegeltija, podsećajući da je odgovorio na ovo pitanje na sednici Komisije za pripremu izbora novog Saveta Ministara.

Prema njegovim rečima, u zakonu o PDV-u, koji je u proceduri već duže vreme, nije predviđena promena stope PDV-a.

Tegeltija smatra da kombinacija promene direktnih i indirektnih poreza može stvoriti preduslov za fleksibilnije tržište rada koje će omogućiti rast plata, posebno u privatnom sektoru, i obezbediti dodatni nivo finansiranja funkcionisanja fondova socijalne sigurnosti u entiteta.

“Ali to je stvar punog konsenzusa, jer parlamenti entiteta i Predstavnički dom i Dom naroda BiH moraju biti uključeni u celi proces”.

Naglasio je da Savet ministara mora imati jasnu ulogu kada je u pitanju ekonomija, ali da je mnogo više mera u nadležnosti entiteta nego u nadležnosti Saveta.

„Poruka koja mora stići iz Saveta ministara je da nijedna reforma koju provode entiteti neće biti zaustavljena zbog Saveta ministara. Dogovori sa međunarodnim finansijskim institucijama neće biti ugroženi, jer Savet ministara nije nešto uradio“, rekao je Tegeltija.

Prema Tegeltiji, jedinstveni ekonomski prostor – cilj je svih i nema prepreka u njegovom definisanju./ibna