Tim za brzu reakciju SAD će biti na Kipru

Tim za brzu reakciju SAD će biti na Kipru

Kao deo svoje jasne politike da odgovori pozitivno na zahteve za isključivo humanitarnim operacijama, Republika Kipar je prihvatila zahtev američkih vlasti preko Ambasade SAD u Nikoziji i pristala da se Tim za brzo reagovanje (RRT) privremeno smesti na Kipru, sa misijom da, ako je potrebno, pomogne u evakuaciji članova američkih diplomatskih delegacija iz regiona, kao i američkih građana, naglasio je predstavnik Vlade Kipra, Kyriakos Kousios, u pisanoj izjavi.

Kasnije u izjavi napominje se da je  više puta bilo slučajeva u prošlosti da je Republika Kipar olakšala humanitarne operacije na osnovu zahteva trećih zemalja unutar i izvan EU, i nastaviće to da čini kao stub stabilnosti i bezbednosti u regionu, koristeći svoj geografski položaj, kao i odlične odnose koje održava sa svim državama istočnog Mediterana i Bliskog Istoka. / ibna