Tokom pandemije povećan broj Grka pušača

Tokom pandemije povećan broj Grka pušača

Prema nacionalnoj anketi Marca za kompaniju duvanskih proizvoda Papastratos, grčki građani su se tokom pandemije koronavirusa u drastičnom broju okrenuli pušenju.

27,2% pušača izjavilo je da su više pušili tokom ovog perioda, dok je 7% priznalo da je ponovo počelo pušiti nakon što je ranije prestalo.

Najveća stopa povećanja učestalosti pušenja primećuju se kod samozaposlenih i nezaposlenih.

Što se tiče uticaja pušenja na odnos pušača i nepušača, više od polovine pušača (51,7%) prijavilo je da njihova štetna navika smeta njihovom partneru, s približno istim procentom (50,5%) nepušača koji veruju da su ljudi koji puše manje atraktivni i poželjni. Ono što je takođe vredno pažnje je da 4 od 10 pušača (38,8%) navodi da je pušenje često uzrok napetosti i sukoba sa njihovim voljenima.

Više od polovine anketiranih pušača (51,1%) izjavilo je da nema dovoljno informacija o prednostima i načinima odvikavanja od pušenja, pri čemu velika većina (preko 88%) smatra da bi trebalo da postoje odgovarajuće informacije i pristup informacijama o alternativama pušenju.

Ukratko o istraživanju:

U vreme pandemije, Grci su napravili korak unazad u borbi za smanjenje i prestanak pušenja

27,2% pušača izjavilo je da više puše tokom ovog perioda. Povećanje učestalosti pušenja povezano je sa populacionim grupama koje osećaju više stresa, anksioznosti i nesigurnosti tokom ovog perioda.

84,3% pušača brine da pušenje ima ozbiljne posledice po njihovo zdravlje.

18,4% pušača ne zna koje supstance cigarete štete njihovom zdravlju.

Više od 88% pušača i svi ispitanici smatraju da bi trebali imati odgovarajuće informacije i pristup informacijama o alternativama pušenju.

51,6% pušača kaže da ne zna razlike između konvencionalnih cigareta i alternativnih duvanskih proizvoda.

Velika većina ispitanika (91,1%) navodi da bi nauku i tehnologiju sadržane u njoj trebalo ozbiljno shvatiti da bi se odabrao pravi alternativni proizvod za pušenje.

60,5% stanovništva navodi da ako neko njima blizak koristi alternativu za pušenje, to mu ne smeta u poređenju sa nekim ko puši cigarete.

Pored štetnih efekata na zdravlje, čini se da pušenje ima i značajan negativan efekat na međuljudske odnose, jer 49% pušača navodi da je pušenje uzrok neslaganja i svađe sa partnerom.

Svaka druga porodica (49%) ne dozvoljava pušenje u svom domu. / ibna

Izvor: Papastratosmazi