Total, ExxonMobil, Repsol i ELPE na Kritu i Jonskom moru

Total, ExxonMobil, Repsol i ELPE na Kritu i Jonskom moru

Ministarstvo za zaštitu životne sredine i energetike juče je grčkom parlamentu dostavilo četiri zakona o ratifikaciji više zakupa za koncesiju istraživanja i eksploatacije ugljovodonika u četiri pomorska područja na Kritu i Jonskom moru.

Nadležno ministarstvo okarakterisalo je ovo „izglasavanjem poverenja velikih međunarodnih naftnih kompanija da ulože 140 miliona evra u istraživanja“, istovremeno napomenuvši da ratifikacija ugovora – za koje su pregovori trajali od 2015. do 2019. – pojačava ekstroverziju Grčke u rastućoj obkasti istraživanja i eksploatacije ugljovodonika.

Konkretno, dva ugovora potpisana 27. juna 2019. između grčke države – koju su zastupali ministar za životnu sredinu i energetiku i grčka Uprava za ugljovodonike – i Totala, ExxonMobila i Grčkog naftnog konzorcijuma, koji su ratifikovani za „Jugozapadni Krit“ i „ Morska područja zapadnog Krita“.

Za region Jonskog mora u zapadnoj Grčkoj, ugovor koji treba ratifikovati potpisan je 9. aprila 2019. godine između grčke države i Repsol-Grčki naftni konzorcijum. Istog dana potpisan je ugovor za „Regiju 10 Jonsko more“ (u Kiparijskom zalivu) na ratifikaciju, između grčke države i Greek Petroleum. Ratifikacijom u parlamentu, ugovori o zakupu dobijaju snagu zakona i pojačavaju ekstroverziju Grčke u rastućem sektoru ugljovodonika.

Grčka je do sada dodelila devet pomorskih i kopnenih koncesija.

Kada parlament ratifikuje ove četiri nove koncesije, ukupan broj će biti 13.

Ova situacija, na duži rok, dodatno će poboljšati grčku energetsku bezbednost i snabdevanje, kao i njen geo-strateški položaj važnog energetskog čvorišta za Evropu.

Ako istraživanja pokažu da su količine gasa ili sirove nafte iskoristive, očekuje se da se prvo bušenje izvrši 2020. godine.

Na kraju, treba napomenuti da ugovori imaju početno trajanje od osam godina tokom perioda istraživanja i 25 godina za period eksploatacije (sa mogućnošću produženja za dve godine), od dana otkrivanja komercijalnoidkoristivih ležišta. /ibna